Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleier eller vernepleier til 20% fast stilling hver 4. helg på natt.

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets- og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Psykiatrisk langtidspost A søker Sykepleier/Vernepleier i fast 20 % stilling. Arbeidstid for tiden på natt med arbeid hver 4. helg.

Avdelingen er en del av klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f.eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer.

Dersom dette høres interessant ut, håper vi å høre fra deg! 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor rus- og/eller psykosefeltet
 • Erfaring fra arbeid med rus/psykose vektlegges i stor grad
 • Det kreves at den ansatte behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og relasjon med pasienter
 • Du har gode samarbeidsevner og villighet til omstilling
 • Du har god evne til å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Faglig utvikling med kurs og internundervisning

Vi tilbyr:

 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.