Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi søker etter engasjerte sykepleiere som ønsker å jobbe i et spennende gastrokirurgisk miljø. 

Vi behandler pasienter med cancer og annen sykdom i nedre del av fordøyelsessystemet. I tillegg til sengepost 3 har vi en avdeling med en elektiv øvre sengepost 2, en akutt sengepost 1 (totalt 50 senger) og en døgnbemannet hotellenhet (15 senger). Gastrokirurgisk sengepost 3 har 1 fagsykepleier, 2 stomisykepleiere og 2 onkologisk sykepleiere, samt 1 sykepleier med videreutdanning i gastrosykepleie og 1 sykepleier med videreutdanning i smerte.

Det er ledig 2 vikariater (100 %) med mulighet for forlengelse. Ved intern ansettelse kan det bli ledig ytterligere stillinger ved avdelingen. 

Stillingene er p.t. i tredelt turnus med jobb hver tredje helg.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Pre- og postoperativ sykepleie.
 • Smertebehandling.
 • Palliativbehandling.
 • Akuttsykepleie.
 • Veiledning og opplæring til stomiopererte.
 • Omsorg og pleie.
 • Praktiske sykepleieprosedyrer.
 • Tett samarbeid med smerteteam, ernæringsfysiolog, sosionom og fysioterapeut.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Det er ønskelig med erfaring fra gastrokirurgisk pasientbehandling og /eller annen kirurgisk erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Ha en positiv innstilling, være motivert og trives i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Lærevillig.
 • Mestre arbeid under stress.
 • Strukturert.
 • Nytenkende, "by på deg selv" og jobbe målrettet.
 • Vi trenger engasjerte sykepleiere som vil være med på utviklingen av gastrokirurgisk avdeling i OUS.

Vi tilbyr:

 • Fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og fagutvikling.
 • Høy kompetanse på kreftbehandling og kreftomsorg.
 • Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø hvor man føler seg inkludert, sett og ivaretatt
 • Kontaktsykepleier for nyansatte i 3 uker, eget kursprogram for nyansatte, internundervisning og muligheten for å utvikle sin faglige kompetanse via klinisk stige.
 • Fag og temakvelder flere ganger i året.
 • Ønsketurnus.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.