Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiekollega til en engasjert gjeng på nevrologisk sengepost

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er faglig engasjert og ønsker å bidra til god pasientbehandling i en variert og meningsfull hverdag.
Hos oss kan du bidra med nysgjerrighet, kompetanse og godt lagspill.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Høsten 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Fram mot flytting skal vi sammen fokusere på og finne fram til gode og tilpassede løsninger for struktur, organisering og oppgavedeling i avdelingen. 

Om oss:

Nevrologisk sengepost har 27 senger. 
Pasientene våre har ulike nevrologiske helseutfordringer som hjerneslag, hjernesvulst, epilepsi, hodepine, MS, ALS, traumatisk hodeskade, Parkinson og ulike revmatologiske lidelser. Èn seng er forbeholdt pasienter til langtidsregistrering EEG. Vi har en observasjonsstue for pasienter som har behov for tett sykepleieoppfølging.

I tillegg til sengeposten er poliklinikk, dagenhet og nevrofysiologisk laboratorium tilknyttet avdelingen. Flere av våre sykepleiere har fordypet seg og driver sykepleiepoliklinikk for noen av våre pasientgrupper.

Hos oss finner du en engasjert gjeng. Vi er en fin sammensetning av erfarne og nyutdannede pleiere. Vi har fokus på og er stolte av et godt og trygt arbeidsmiljø der vi ser hverandre og våger å stille spørsmål når noe er uklart. Vi jobber tett sammen i tverrfaglig team for å gi sikker og helhetlig oppfølging til våre pasienter, og har nylig blitt kåret til årets slagenhet.

Fra midten av august har vi ledig faste og midlertidige 100% stillinger som sykepleier. Håper du finner avdelingen vår interessant og ønsker å søke.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har kjennskap til Dips, Metavision og Gat.
 • Har erfaring med vår pasientgruppe og arbeid på sengepost
 • Har tilleggsutdanning innen nevrologi

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å bidrar aktivt inn i et godt arbeidsmiljø
 • Er faglig engasjert, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Trives i en variert og tidvis hektisk arbeidshverdag
 • Er løsningsorientert og fremtidsrettet

Vi tilbyr:

 • Helsefremmende turnus i form av kalenderplan med mulighet for langvakter
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035