Ledig stilling

Sandnes kommune

Vi søker styrere/avdelingsledere til Sør-Øst barnehagene

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg, en engasjert leder til styrerstilling i Sør- Øst barnehagene fra 1.12.22.

Våre barnehager er plassert på Austrått, Kleivane og Figgjo. Fra 1.12 22 består virksomheten av fire barnehager. Sør-Øst barnehagene er en stor virksomhet med 22 avdelinger. Vi har fokus på et godt og faglig miljø i våre barnehager. Vi deltar i Sandnes kommune sin satsning "den utviklingsstøttende barnehage."

Styrerstillingen inngår i et lederteam sammen med de andre styrerne i virksomheten. Lederressursen har selvstendige oppgaver og ansvar innenfor hver barnehage. I tillegg til dette  samarbeides det tett om faglige og administrative oppgaver, samt andre ansvarsområder som skal løses på tvers av virksomheten.

Lederteamet består nå av 1 virksomhetsleder/styrer, 2 styrere og 1 fagleder. Vi skal øke lederteamet med flere styrere/avdelingsledere.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den daglige driften, herunder personal- og økonomi
 • Ansvar og ledelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • Bidra til kvalitet og utvikling gjennom deltakelse i virksomhetens lederteam
 • Foreldresamarbeid
 • Administrative og pedagogiske oppgaver på tvers av barnehagene i området

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning (søkere med utenlandsk utdanning må legge ved godkjenning)
 • Styrerutdanning eller annen tilsvarende lederutdanning på masternivå er ønskelig. Hvis ikke er det en forutsetning at man skal fullføre styrerutdanningen innen 3 år.
 • Erfaring med økonomistyring, personal -og faglig ledelse er ønskelig
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende krav i
  barnehagelovens §28
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og tydelig ledelse
 • Evne til å organisere, delegere, motivere og skape gode team
 • Strukturert og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne handle i tråd med og være lojal til beslutninger tatt i området
 • Interesse for faglig oppdatering
 • Omstillingsdyktig, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i en lærende virksomhet
 • Et lederteam med god kompetanse og engasjement Sandnes kommune satser målrettet på kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale

Ring gjerne for mer informasjon om stillingen