• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4767215
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 05.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vi søker styrer som brenner for "God start - barnets fremtid"

Offentlig forvaltning

"GOD START - BARNETS FREMTID"
Bydel Ullern søker barnehagestyrer i fast stilling.  Barnehageseksjonen består  av 18 barnehager. Vi har pr nå en ledig stilling, men det kan åpne seg mulighet for at dette utvides til to.

"God start - barnets fremtid" er bydelens visjon for barnehagene. Basert på gjeldene rammeverk er det utviklet en felles kvalitetsstandard med tilhørende verktøy som innebærer større likhet i tilbudet. Dette skal sikre en systematisk og strukturert barnehagehverdag som stimulerer barns utvikling og trivsel. Barnehagene i Ullern fokuserer på det tverrfaglige, og gjennom systematisk samarbeid med andre fagmiljøer skal den allmennpedagogiske kompetansen styrkes hos alle medarbeidere. Barnehagene får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.

Seksjonsleder for barnehager er nærmeste leder. Det er tett samarbeid mellom styrerne i bydelen. Styrerne er aktivt involvert i arbeidet med kvalitetsutvikling i seksjonen.

Barnehagene er en del av bydelens Kultur- og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, herunder blant annet Seksjon for helsetjenester og Seksjon for barnevern.

Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune

Arbeidsoppgaver:

 • Styrer har faglig, økonomisk og administrativt ansvar for barnehagen i henhold til regelverk og økonomiske
  rammer.
 • Styrer har rapporterings- og oppfølgingsansvar for økonomi, HMS, tjenesteproduksjon og kvalitet i
  barnehagene.
 • Styrer har overordnet ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med bydelens strategiplan og
  satsinger internt i seksjonen.
 • Styrer har overordnet ansvar for å utarbeide strategi, struktur og informasjonsrutiner internt i egen barnehage
  og i forhold til barnehagens brukere.
 • Styrer har personalansvar i egen barnehage.
 • Styrer har hovedansvar for en hensiktsmessig bruk av barnehagens personalressurser til det beste for barna i
  egen barnehage
 • Styrer har ansvar for å tilrettelegge, etablere og følge opp 3-parts samarbeide i egen barnehage
 • Styrer har ansvar for å tilegne seg og ta i bruke ny kunnskap i tråd med utviklingen på barnehagefeltet, samt følge opp kommunen og bydelens satsinger.
 • Styrer har overordnet ansvar for kompetanseutvikling i barnehagen, med tiltak som innebærer rekruttering, bibehold av personell og opplæring HMS- og IA- arbeid i barnehagen.
 • Styrer har ansvar for planlegging og gjennomføring av planleggingsdager, personalmøter og foreldremøter i barnehagen.
 • Styrer har overordnet ansvar for å sikre at barnehagen driftens i tråd med valgt profil.
 • Styrer skal bidra aktivt inn i videreutvikling av barnehageseksjonen og være en aktivt deltager i dens lederteam.
 • Styrer skal bistå kollegaer ved behov
 •  
 • Stillingen inngår i seksjonens lederteam

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning eller annen godkjent utdanning
 • Fullført, eller i ferd med å fullføre, den nasjonale styrerutdanningen eller lederutdanning på tilsvarende nivå.
 • Dokumentert ledererfaring fra styrernivå eller tilsvarende
 • Kjenner til, og utøver ledelse i tråd med Oslo kommunes verdigrunnlag
 • Meget god kunnskap om nyere forskning innen tidlig innsats og barnehagefeltet generelt  
 • Meget god kunnskap om arbeidsfeltet
 • God kunnskap om økonomistyring og rapportering
 • Erfaring og resultater fra arbeid med nærvær
 • Erfaring og interesse for tverrfaglig samhandling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ha gode IKT-kunnskaper
 • Bestått norskprøve B2/Bergenstesten

Personlige egenskaper:

 • Viser gode lederegenskaper og kan bidra aktivt i teamet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig, tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Evne til å veksle mellom strategiske og operative utfordringer
 • Har stor arbeidskapasitet og evner til å være fleksibel
 • Har tanker om hvordan et team kan skape en god kultur
 • Engasjert og strukturert
 • Evne til å inspirere andre
 • Løsningsfokusert og nytenkende
 • Dyktig på kvalitetsutvikling, personalledelse, arbeidsmiljøutvikling

Vi tilbyr:

 • Samarbeid i en erfaren og inkluderende styrergruppe
 • Mangfoldig og likestilt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig fokus
 • Faste ledermøte med fokus på kvalitetsutvikling 
 • Stor selvstendighet
 • En hverdag med rom for mening, mestring og autonomi 
 • Gode pensjonsordninger
 • 5 planleggingsdager 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønnstrinn 51, 724 200 kr i 100 % stilling
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0284, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4767215
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 05.11.2022