Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker studenter/miljøarbeidere og assistenter til sommervikariat

Offentlig forvaltning

Ønsker du en jobb med mening og som gir andre mestring og tilhørighet?

Da er dette stillingen for deg!

Vi søker nå etter studenter/miljøarbeidere/assistenter til sommervikariat. Hos oss vil du bli en del av et faglig team med stort fokus på arbeidsmiljø og utvikling. Du vil jobbe tverrfaglig og ha tett dialog med andre yrkesgrupper. Et ferievikariat hos oss vil kunne gi mulighet for videre ansettelse etter ferievikariat. Det vil også være mulig å jobbe som timebetalt ekstravakt både før og etter sommerperioden. Ferievikariatene er knyttet til turnusarbeid og inkluderer helgearbeid. Vi tilbyr 80-100 % stilling i ferieperioden som strekker seg fra uke 25-33. Vi ser det som en fordel om du kan binde deg til å jobbe minst 4 uker sammenhengende.

Akuttpsykiatrisk består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseksjoner og en affektiv seksjon. Hos oss til du opparbeide deg erfaring på tvers av de ulike seksjonene. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne over 18 år  og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distrikts psykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet.  Hos oss tar vi i mot pasienter med psykiatriske utfordringer. Du vil kunne møte pasienter med utfordringer med psykose, depresjon, angst, rus og suicidalitet. Du vil møte mange ulike problemstillinger og utfordringer, som vil kunne gi god læring og erfaring.   

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Videregående opplæring- helse og sosialfag eller studiespesialisering
 • Stilles krav om at  du deltar på trening i fysisk konflikthåndtering
 • Studenter innen helsefaglig  retning
 • Studenter innen politi og psykologi
 • Erfaring med psykisk helsevern kan kompensere for studentkrav
 • Vi ønsker oss engasjerte kolleger med interesse for psykisk helsearbeid og akuttpsykiatri. 
 • Du har gode verbale og skriftlige norsk kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du er en person som er engasjert og faglig interessert, løsningsorienter og fleksibel. Du er trygg i deg selv, lojal mot dine kollegaer og arbeidsplassen
 • Du er tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjon med andre. Du lar deg ikke stresse og trives med å jobbe i et miljø som til tider kan være hektisk, du er en person som både fysisk og psykisk er skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering.
 • Du samarbeider godt med andre og liker å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr:

 • Hos oss får du muligheten til å jobbe på landets største akuttpsykiatrisk avdeling i et godt arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Spennende arbeidshverdag med mye faglig input
 • Vi har et stort fokus på fag og har jevnlig undervisning innen forskjellige temaer og et miljø med høy takhøyde
 • Akutt psykiatrisk avdeling har arbeidsoppgaver som er utfordrende og variert, ingen dag er lik!
 • Et arbeidsmiljø som byr på mange gode samtaler og sosiale opplevelser
 • Vi vil foreta en helhetsvurdering på bakgrunn av din utdanning, erfaring og egnethet