Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker stasjonsleder til den største ambulansestasjonen i Vestre Viken

Offentlig forvaltning

Vi søker deg med kaldt hode og varmt hjerte som finner motivasjon i å lede en høykompetent ansattgruppe etter ambulanseavdelingens føringer og verdier.

 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Drammen ambulansestasjon er en aktiv stasjon i distrikt 1 med flere ambulanser, syketransportbil og legebil. Ansattgruppen består av ambulansearbeidere, studenter, sykepleiere, lærlinger, paramedisinere og "fagbrev på jobben"-kandidater. Det er flere fagutviklere knyttet til stasjonen. Stasjonen har stedfortredende stasjonsleder som jobber 50% administrativ.

Vi søker ambulansearbeider/paramedic/paramedisiner/sykepleier til funksjon som stasjonsleder.


Ved intern ansettelse kan det bli ledig stilling med funksjon som stasjonsleder på andre ambulansestasjoner. 

Vi jobber for å bli best med de midlene vi har til rådighet mot en null visjon. Null feil og null skader. Null feil i pasientbehandling, samt null skader på pasienter, eget personell, biler, utstyr og stasjoner. Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som ambulansearbeider/paramedisiner/sykepleier.
 • Sykepleier må ha relevant prehospital erfaring
 • For ambulansearbeidere og sykepleiere er det ønskelig med videreutdannelse som paramedic. 
 • Leder- og administrasjonserfaring eller utdannelse er en fordel.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Du har evne til å lede og inspirere
 • Du viser integritet og gode personlige holdninger
 • Du viser gode samhandlingsevner med medarbeidere, andre ledere og tillitsvalgte
 • Du fokuserer på innovasjon: Fremmer ideer og har gjennomføringsevne
 • Du setter viktigheten av tilstedeværelse høyt
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser.

Vi tilbyr:


 • Deltagelse i Vestre Vikens lederutviklingsprogram.
 • Stasjonsledersamlinger, både på avdeling- og seksjonsnivå. 
 • Personlig utvikling.
 • God opplæring. 
 • 100% administrativ dagtidsstilling. 
 • Stasjonslederfunksjonen lar deg jobbe tett på førstelinjepersonellet.
 • Gode støttefunksjoner. 
 • Det skal bygges to nye stasjoner i Drammen og du får være med på denne spennende endringen. 
 • En arbeidsplass med fokus på mangfold.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035