Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker spesialrådgiver

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling søker etter spesialrådgiver. Sentrale oppgaver er å styrke fagutvikling samt oppfølging av overordnede mål og strategier. Stillingen er organisert i stab og inngår i avdelingsleders lederteam.


Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen og vi har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. ARA har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.
Avdelingen er lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller annen relevant videreutdanning på høyere nivå
 • Kompetanse og erfaring fra fagfeltet rus- og avhengighetsbehandling
 • Ledererfaring
 • Erfaring med strategisk arbeid
 • God kjennskap til lovverk og retningslinjer samt det politiske og fagpolitiske landskapet innenfor rusfeltet
 • God oversikt over behandlingstilbudet innen TSB
 • Høye ambisjoner for fag- og tjenesteutvikling i TSB

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du er/har:

 • Fremtidsrettet og forbedringsmotivert tenkning
 • Strukturert, analytisk, målrettet og initiativrik
 • Evne til å skape tillit og bygge nettverk
 • Samarbeidsorientert og evne til å jobbe selvstendig
 • God til å kommunisere, både skriftlig og muntlig 
 • Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling fra 01.09.2024 eller etter avtale
 • Viktige og spennende oppgaver i et positivt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En arbeidsplass med arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Lønn etter avtale