• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793416
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vi søker spesialpedagog/pedagog til Linderud PLUSS - spesialavdeling

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Linderud skole er en 1-10 skole med ca. 500 elever og ca. 100 ansatte, inklusiv
aktivitetsskole og byomfattende spesialgruppe, Linderud Pluss.
Vi har i Pad som læringsverktøy. Vår visjon er en elevaktiv undervisning der vi bygger
elevenes kompetanse til å løse nåværende og fremtidige oppgaver, og mestre utfordringer ved å gi dem kunnskap og ferdigheter. Våre øvrige satsingsområder er elevaktiv undervisning, læringsmiljø og natur, kunst, kultur og kreativitet. 
Elevaktiv undervisning betyr for oss at elevene skal være reelt aktive deltagere i egen læringsprosess. I skoleåret 2017/18 tok vi i bruk iPad som læringsverktøy, og alle elever har nå 1:1 Device. Vårt ungdomstrinn er med i et nettverk for vurdering for læring, og vi jobber i den forbindelse med å øke vår kompetanse når det gjelder gode tilbakemeldinger, samt forsøk med karakterfrie vurderingsformer.
Når det gjelder læringsmiljø, er læreres evne til å skape relasjoner til elever, foresatte og kolleger sentralt. Vi er også svært opptatte av å bruke vårt flotte nærmiljø som utvidet klasserom. Med umiddelbar nærhet til Lillomarka, og med ærverdige Linderud gård som nærmeste nabo, er det bare fantasien som setter grenser. Skolen satser også på å bruke kunst og kultur som mestringsarena for våre elever. Linderudfestidalen er en årlig happening der timeplanen oppløses i en uke og elevene deltar på ulike kreative kurs som spenner fra alt innen sang, dans scenisk fremføring til, sjakkkurs og modellhusbygging. 
Vi søker en spesialpedagog som er 100% tilknyttet Linderud Pluss.
Du er med på å skape en skolehverdag fylt med motivasjon, entusiasme og læring. Vi tilbyr tett teamsamarbeid med sterkt faglig fokus. Du
gir av deg selv og liker å tenke nytt. Vi søker deg som vil være med på å gjøre en forskjell for våre elever!

Arbeidsoppgaver:

Kontaklæreransvar
Utarbeide IOP og årsvurderinger
Veiledning av assistenter.
Samarbeid med hjem og andre instanser.
Delta i ansvarsgrupper.
Kompetanseoverføring til AKS.
Oppfølging av elever enkeltvis og i mindre grupper også med elever med diagnose
innenfor psykisk utviklingshemming og autisme.
Delta aktivt i team med andre pedagoger med å jobbe mot felles mål.
Ta initiativ til å definere oppgaver og være selvstendig i arbeidet som utføres.
Planlegge og gjennomføre variert undervisning og evaluere læringsarbeidet.
Skape gode relasjoner og et trygt læringsmiljø
Målrettet oppfølging av den enkelte elev faglig og sosialt.

Kvalifikasjoner:

Bestått grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, eller tilsvarende.
Fordypning innen for spesialpedagogikk. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning.
Det er ønskelig med arbeidserfaring og kompetanse med barn og ungdom med
diagnose psykisk utviklingshemming og autisme.
Kompetanse med særtrening
Utarbeiding av miljøregler / tiltak i samarbeid med teamet rundt den enkelte elev
Kompetanse i forebygging av utagerende atferd – HAVA
Kompetanse i tvangspreget atferd og håndtering av utagerende atferd
Kunne delta aktivt i svømmeopplæring.
God IKT-kompetanse og kunnskap om Ipad, Boardmaker, Symwriter, Widgit go og
andre tekniske hjelpemidler.
Kunnskap om lese- og skriveopplæring .
Kompetanse i bruk av dagsplaner og styringssystem.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper:

Ha god faglig kompetanse og evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og
kollegaer.
Være en trygg og tydelig klasseleder med et positivt elevsyn.
Være mål- og resultatorientert og opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid.
Ha god formidlingsevne.
Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel, raus og endringsvillig.
Evne til å organisere og skape trygghet og trivsel for elever og ansatte.
Være lojal
Ha svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

Tett oppfølging av nyansatte lærere, gjennom veiledning og fadderordning.
Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy kompetanse.
Muligheter for godt og utviklende samarbeid med flotte elever og foresatte.
En skole med klare rammer og god struktur.  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793416
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune