Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Holmestrand kommune

Vi søker sommervikarer til praktisk bistand

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Følge rutiner og vedtak
 • God samhandling med tjenestemottakere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
Ukedager:

 I hovedsak renhold i hjemmet etter vedtak.

Kan kombineres med oppdrag i hjemmesykepleien når det er formålstjenlig

Personlige egenskaper
 • Motivert
 • Robust
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • Jobber for å gi andre en god dag
 • Etisk bevisst

Personlig egnethet vektlegges

Krav til stillingen
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i helse eller liknende arbeid i praktisk bistand
 • Gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest i.h.h.t. Lov om helsepersonell må leveres før tiltredelse
 • Førerkort klasse B er ønskelig

Nødvendig opplæring vil bli gitt

Tjenestebil disponeres

Annet

Lønn etter tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.