Ledig stilling

Holmestrand kommune

Vi søker sommervikarer til hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune søker sommervikarer til hjemmetjenesten.

Ved å jobbe hos oss får du en innholdsrik arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Kanskje du vil bli en del av vårt team?

Vi søker dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, studenter eller assistenter som sommervikarer.

Virksomhet hjembaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Vi holder til i Hof, på Rove Gård i Holmestrand og i Sande. 

Arbeidsoppgaver
 • Yte nødvendig helsehjelp i hjemmet, stell og pleie av eldre og kroniske syke, og praktisk bistand til dagliglivets gjøremål
 • Medikamenthåndtering
 • Mattilberedning og servering
 • Observasjon og dokumentasjon

Sommervikarer må kunne jobbe i ukene 26-33, og det må påregnes arbeid annenhver helg. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/kveldsvakter. Egen turnus for nattevakter. Opplæring vil bli gitt.

Krav til kvalifikasjoner
 • Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider er ønskelig
 • Sykepleierstudent og lærlinger innen helsefag vil bli vurdert
 • Pleiemedarbeider/assistent gjerne med erfaring fra pleie og omsorg
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse i henhold til lov om helsepersonell
 • Du må ha fylt 18 år
Personlige egenskaper
 • Du er ansvarsbevisst
 • Liker å jobbe med mennesker
 • Ikke redd for å ta i et tak
 • Trives med en hektisk hverdag
 • Kan jobbe selvstendig
 • Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Har godt humør og er med på å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges.

I Holmestrand kommune ønsker vi mangfold, og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Bruk av Gat (digital vaktbok)
Lønns- og ansettelsesvilkår

Lønn i henhold til tariff. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Offentlighet

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.


Kontaktpersoner i avdelingene

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Rove Gård i Holmestrand

- Avdelingsleder Eva Helgesen: Telefon: 976 02 870

Hof

- Avdelingsleder Christina Stornes Olsen: Telefon: 915 48 176

Sande

- Avdelingsleder Hilde Skalmerud: Telefon: 948 29 834

Natt 

- Virksomhetsleder Gunn-Sofia Gudmundsdottir: Telefon: 901 13 939

Vi ber om at du opplyser i søknaden om ønsket arbeidssted.

Attester og vitnemål må medbringes ved et eventuelt intervju.