Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Vi søker sommervikarer og vikarer til faste helge stillinger i vår omsorgsavdeling.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger:

- Helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere
- Barne- og ungdomsarbeidere
- Assistenter
- Studenter innenfor helsefag
- Kokker
- Aktivitører
-Sykepleiere
- Vernepleiere

Våre enheter du kan søke deg til:

1. Heldøgnstjenester (sykehjem, kjøkken og dagaktivitetstilbud)

2. Hjemmetjenester (Ambulerende hjemmetjenester og rus/psykiatri)

3. Tilrettelagte tjenester (Boliger og avlastningsenhet)

Kvalifikasjoner:


Ønskelig med erfaring innen helse og omsorg, men dette er ikke et krav.
Opplæring vil bli gitt.

Vi søker etter:


• Deg som har et ekte engasjement for å hjelpe mennesker som har et bistandsbehov.
• Deg som er ansvarsbevisst og selvstendig, liker utfordringer og trives i et aktivt miljø
• Deg som er positiv og løsningsorientert,
• Deg som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.

 

Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.

I hjemmetjenesten kreves det at du har førerkort, og dette er også en fordel i våre andre tjenester.

20.000 kroner i bonus til eksterne sommervikarer som er utdannet syke-/ vernepleier, eller under utdanning innenfor disse fagene. Du må ha fullført og bestått 2.studieår og jobbe 75 - 100 % i 8 uker om sommeren.
Bonusen blir redusert dersom antall uker reduseres.
Du må minimum arbeide 4 uker for å kunne få bonus. (Medisinstudenter vurderes også for bonus, men må da kunne inneha medisinansvar).

Oppgi i søknaden hvilken tidsperiode du ønsker å jobbe, og innenfor hvilken enhet du ønsker å jobbe.

Vitnemål og attester tar du med når du blir innkalt til intervju eller samtale.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes:
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.
Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes
begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.