Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3009594
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vi søker seniorrådgiver for gjennomføring av materiellprosjekt 

Forsvarsstaben (FST) har, på vegne av Forsvarssjefen (FSJ), utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. 

Investeringsavdelingen er en nyopprettet avdeling i FST, og har som hovedoppgave å støtte FSJ i rollen som prosjekteier for investeringer når det gjelder eiendom/materiell, bygg og anlegg (EBA) til Forsvaret, og beslutte Forsvarets bruk av materiell og EBA. I tillegg skal avdelingen ivareta Forsvarets interesser og den overordnede helhetlige koordineringen av investeringer på tvers av forsvarssektorens etater. Det innebærer blant annet å følge opp planer, framdrift, effektiv ressursbruk, i tillegg til å godkjenne og autorisere endringer og avvik innenfor gitte fullmakter. Avdelingen skal også sikre at prosjektenes etterspurte operative evne og effekter oppnås innenfor rammer og føringer gitt av Forsvarsdepartementet (FD). Avdelingen jobber tett med de øvrige avdelinger i FST (HR, Plan, Operasjoner, Økonomi), og øvrige etater for å realisere effekter av investeringer. 

Ved investeringsavdelingen har vi nå en ledig stilling som seniorrådgiver innen prosjektgjennomføring. Som seniorrådgiver vil du inngå i et team på fem offiserer og en seniorrådgiver med kompetanse som dekker fagområdene land, sjø, luft, cyber og logistikk. Teamet skal ivareta forprosjekt-, gjennomføring- og avslutningsfasen for alle materiellprosjekter. 

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandle sentralt styringsdokument for utpekte materiellprosjekter
 • Saksbehandle gjennomføringsoppdrag og endringsanmodninger
 • Saksbehandle termineringsrapporter
 • Følge opp gevinstrealisering
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad innenfor relevante fagfelt, fortrinnsvis innen samfunnsfag, økonomi eller teknologi
 • Minimum 5 års relevant erfaring med investeringer og beste praksis innen prosjekt- og programarbeid
 • Kompetanse innen virksomhetsanalyse
 • Relevant brukererfaring med digitaliserte prosesser
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelig kvalifikasjoner:

 • Arbeidserfaring fra Forsvarssektoren
 • Erfaring med Statens prosjektmodell

Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du:

 • er meget god i norsk, både muntlig og skriftlig 
 • har evne å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer
 • evner å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • er flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre
 • har gode analytiske evner og helhetsforståelse
 • jobber strukturert og systematisk
 • er ansvarsbevisst og har høy integritet
 • er utviklingsorientert   

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1363, ltr. 70 - 80, pt. kr 640 200 – 813 400 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.