Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker seksjonsleder til DPS Groruddalen 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en samlende og engasjert seksjonsleder for Allmennpoliklinikk C.

Her kan du bli del av et engasjert, hyggelig og kompetent fagmiljø! Allmennpoliklinikk C består av 12 årsverk, med beliggenhet på Grorud i Oslo. Som leder for Allmennpoliklinikk C blir du en del av ledergruppen ved DPS Groruddalen, og vil bidra i driften og den videre utviklingen av både seksjonen og hele DPS'et.  

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter: Som seksjonsleder har man personal- og budsjettansvar, og mulighet til å påvirke satsningsområder i egen seksjon og på DPS'et. Seksjonen har som oppgave å utføre spesialisthelsetjenester, i hovedsak utredning- og behandling av pasienter med psykiske helseproblemer, samt veiledningsoppdrag og videreutdanning av helsepersonell i spesialisering. Du vil få en spennende hverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

Vi ønsker en seksjonsleder som er fleksibel og løsningsorientert, som evner å engasjere og lede, og som har ledererfaring fra helsevesenet. Du må ha god arbeidskapasitet, være strukturert og tydelig, og ha evne til å opparbeide nødvendig faglig kompetanse. Det vil være viktig å kunne motivere medarbeiderne, og samarbeide godt både internt og eksternt. Seksjonsleder har et særlig ansvar for å sørge for et godt, tilgjengelig og koordinert spesialisthelsetjenestetilbud. 

DPS Groruddalen er del av Akershus universitetssykehus HF, som gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne. Opptaksområdet er bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 9 kliniske seksjoner og en kontorfaglig seksjon, lokalisert i Jerikoveien 28 (Alna), Rosenbergveien 15 (Grorud), og døgnseksjon på Skytta i Nittedal.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Alle kandidater må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver:

Seksjonsleder har samlet fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for seksjonens virksomhet. 

 • Ansvar for daglig drift, koordinering og organisering av seksjonen.
 • Seksjonsleder bidrar også i kliniske oppgaver.
 • Ansvar for at seksjonen følger forskrifter, prosedyrer og andre gjeldende lovverk.
 • Sørge for at seksjonens ansatte innehar nødvendig kompetanse gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering.
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø og være brobygger mellom seksjonen og andre samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Ansvar for at seksjonen arbeider kontinuerlig med kvalitet og pasientsikkerhet, og bidra til at hele DPS'et når målsetninger knyttet til kvalitetsindikatorer.
 • Ansvar for systematisk HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • Helseutdanning på høyskole- / universitetsnivå. Spesialistutdanning er ønskelig. 
 • Autorisasjon som helsepersonell
 • Erfaring og utdanning innen ledelse i helsevesenet er ønskelig
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern er ønskelig
 • Erfaring med- og forståelse for regnskap, budsjett og økonomi.
 • Gode IKT-kunnskaper. Fordel med kjennskap / erfaring med DIPS, GAT, Public 360, Personalportalen, QlikLis, eller lignende administrative programmer.
 • Må kunne beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • God arbeidskapasitet
 • Tydelig, effektiv og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Resultatorientert og med høy gjennomføringsevne
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • Evne til å lede, veilede og utvikle kompetanse hos andre

Vi tilbyr:

 • Et DPS og en Allmennpoliklinisk seksjon i utvikling
 • Inspirerende og lærerikt arbeid 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Regelmessig oppfølging av nærmeste leder
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Internundervisning og fagdager
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Godt kollektivnettverk ved arbeidsstedet og gratis ansattparkering
 • Konkurransedyktig lønn