Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sekretær til sommervikariat

Offentlig forvaltning

ARA fellesfunksjoner trenger en sommervikar til resepsjonen på Skjerve i uke 31-34.

Vi søker etter en blid og serviceinnstilt sommervikar til resepsjonen vår på Skjerve. Vi vil gjerne at du har erfaring fra tilsvarende arbeid, men dette er ikke et krav. Arbeidstid er mandag-fredag kl. 08:00-15:30. 

ARA fellesfunksjoner består av sekretærer, konsulenter og rådgivere, og vi har ansvar for pasient- og personaladministrative oppgaver for avdelingens seksjoner. Vi samarbeider på tvers av seksjonene og har blant annet ansvar for resepsjonsoppgaver, inntaksarbeid, lederstøttefunksjoner, pasientlogistikk, kvalitetsarbeid og rapportering. Vi skal bidra til at avdelingen yter spesialisthelsetjenester med høy faglig og pasientopplevd kvalitet.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus - og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • God digital kompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper:

 • Det er mange henvendelser og spørsmål til sekretær i resepsjonen, og det kreves derfor at du har en imøtekommende væremåte og har høy grad av serviceinnstilling
 • Du må være lærevillig og raskt kunne tilegne deg kunnskap om hvor ulik informasjon kan innhentes ved behov
 • Du har god systemforståelse
 • Personlig egnethet for oppgavene vil tillegges stor vekt

  Vi tilbyr:

  • Engasjerte og hyggelige kollegaer i et trivelig arbeidsmiljø
  • For tiden gratis parkering
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring  Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.