Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Redaktør og informasjonskoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi styrker teamet som styrer dialog med partnerne og administrerer informasjonsdelingsportalen vi drifter. Vi trenger en ny kollega som skal ha ansvar for informasjonsarbeidet overfor våre partnere.

Flere alvorlige digitale sikkerhetshendelser har rammet norske virksomheter de siste årene. NCSC har ansvar for å sikre et mer robust digitalt Norge. For å få til det, er vi avhengige av å bygge tillit gjennom god informasjonsdeling, dialog og faglige møteplasser for både offentlige og private virksomheter. Vi har også fått i oppdrag å opprette en myndighetsportal for digital sikkerhet. Du vil være sentral i dette arbeidet.

Vi leter etter deg som har god teknisk forståelse, uten nødvendigvis å kunne programmering. Vi trenger en kollega som har et godt språk og klarer å formidle til dels komplisert, teknisk informasjon både på norsk og engelsk. Du må ha noen års erfaring med kommunikasjons- eller prosjektarbeid, gjerne knyttet til IT eller teknologi. Den nye redaktøren må trives med å få ting gjort på en måte som fungerer for partnerne våre. Du bør like å tenke høyt for å finne løsninger på små og store utfordringer uten fasit, og samtidig ikke bli desillusjonert av rutineoppgaver som hører med.

Vi når ut til et stort antall virksomheter, og hundrevis av folk som bruker informasjonen til å sikre norske verdier. Du må like å få ting til å se oversiktlig ut i rapporter, invitasjoner eller trykksaker, og kan gjerne vise til digitalt innhold du har produsert for nett.

Evnen til å sette seg inn i tidvis komplekse problemstillinger er en forutsetning. Du er en person som forstår rollen og mandatet til NSM som en del av de hemmelige tjenestene, og klarer å balansere hensynet til åpenhet og nødvendigheten av å skjerme informasjon. Har du i tillegg bakgrunn fra store organisasjoner eller tverrsektorielle offentlige myndigheter er det en fordel.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sammenstille og produsere av rapporter, nyhetsartikler og informasjon for NCSCs partnernettverk
 • Bidra til strukturering og deling av informasjon gjennom delingsplattformer og på web
 • Koordinere og legge til rette for informasjonsdeling mellom ulike avdelinger i NCSC og NSM
 • Bidra til gjennomføringen av digitale og fysiske faglige arrangement
 • Bidra til å bygge opp og forvalte NSMs myndighetsportal for digital sikkerhet
 • Bidra i praktiske og administrative gjøremål i forbindelse med partneraktiviteter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen kommunikasjon og markedsføring, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra informasjonsarbeid eller journalistikk
 • God teknisk innsikt og interesse
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av publiseringsverktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra organisering av arrangementer

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet og samtidig være serviceinnstilt
 • Evne til å jobbe strukturert og kunne gjennomføre det du starter på
 • Være så fleksibel at du klarer å snu deg rundt når hendelser krever det

Om Nasjonalt cybersikkerhetssenter

NCSC bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Vi oppdager, analyserer og koordinerer håndteringen av alvorlige cyberhendelser, og drifter nasjonale tekniske sikkerhetstjenester. NCSC er ansvarlige for å holde et oppdatert cyberrisikobilde som skal formidles til relevante mottakere.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert i stillingskode som rådgiver (SKO 1434) i lønnstrinn 55-70 (kr 509 500 til kr 661 400), eller som seniorrådgiver (SKO 1364 i lønnstrinn) 60 til 80 (kr 553 500 til kr 839 900). Stillingskode og lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.