Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykologspesialist  til Nevropsykiatrisk enhet

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Barneseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har fire enheter; Enhet A (døgnrammer), Enhet B (dagrammer), Enhet Front (hjemmesykehus), Nevropsykiatrisk enhet (utredning).

Nevropsykiatrisk enhet (NPe) er en spesialisert enhet som gir tilbud til barn og ungdom med alvorlig og sammensatt problematikk innenfor psykisk helsevern.

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge (0-18 år) der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Enheten er bemannet med overleger, psykologspesialister, spesialpedagoger og miljøterapeuter.

Nevropsykiatrisk enhet har nå ledig en fast stilling for psykologspesialist f.o.m. 1.10.2022.

Jf.Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse. 
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig pasientansvar som innebærer utredningsansvar og differensialdiagnostiske vurderinger av barn/ungdom med utviklingsforstyrrelser
 • Utredning av kognitiv, sosial og kommunikativ funksjon med egnede metoder
 • Delta i enhetens kursvirksomhet
 • Bidra aktivt i enhetens fagutvikling 

Kvalifikasjoner:

 • Cand. psychol med norsk autorisasjon
 • Relevant spesialitet i klinisk psykologi godkjent av NPF
 • Fordypning i nevropsykologi og/eller barn og unge er ønskelig
 • Klinisk diagnostisk erfaring og kompetanse med barn og unge generelt og knyttet til nevropsykiatrisk problematikk/utviklingsforstyrrelser/autismespekterforstyrrelser hos barn i førskolealder spesielt

Personlige egenskaper:

 • Interesse for faget og for tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • To referansepersoner bes oppgitt i søknaden 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeids- og fagmiljø der det drives aktivt utviklings- og evalueringsarbeid
 • 37,5 t/uke
 • Lønn etter avtale