Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykologer og psykologspesialister til faste stillinger og vikariat

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Psykose- og akuttbehandling, Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4G  og Seksjon Psykiatrisk legevakt, Storgata 30.

Vår allmennpsykiatrisk poliklinikk ligger i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i tre enheter, fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker og en gruppeenhet med totalt ca. 50 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester. Vi har nå ledig en fast stilling for psykologspesialist, en fast stilling for psykolog/psykologspesialist og en fast stilling for psykolog fra hhv 01.09.22 og 01.10.22. Vi har også ledig ett års psykologvikariat fra 01.10.22 med mulig for forlengelse. Vi ber om at søker spesifiserer i søknaden hva slags stilling det søkes på og mulig tidspunkt for oppstart.

Intervjuer vil sannsynligvis bli i uke 33.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk vektlegger høy faglig kvalitet og deltar i flere forskningsprosjekter. Avhengig av kompetanse og interesse vil det være mulig å bli med på psykoterapiforskning eller være en del av et team som har spesialkompetanse på bipolar lidelse, traumelidelser eller utviklingsforstyrrelser. Vi ønsker å være i front og oppmuntre våre ansatte til å implementere  effektive behandlingsformer.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Inspirerende og lærerikt arbeid med utredning/vurdering/diagnostikk og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Psykologspesialister veileder psykologer i spesialisering
 • Psykologer under spesialisering deltar i vurdering av øyeblikkelig hjelp i akuttenheten 
 • Veiledning/undervisning av samarbeidspartnere kan tilkomme

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vektlegges
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Dyktige kolleger
 • Lønn ihht OUS overenskomst
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Ukentlig internundervisning
 • Veiledning og spesialiseringskurs etter avtale
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag