Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykolog til vår seksjon

Offentlig forvaltning

Vi lyser ut fast stilling som psykolog ved BUP Follo. 

Vi ønsker oss en faglig sterk og engasjert medarbeider, som har god arbeidskapasitet, god evne til å strukturere arbeidet sitt og samtidig evne til å samarbeide innad i en tverrfaglig enhet. Vi ønsker at du har engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med pasienten, og sammen om pasienten.

BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel Asperger syndrom, angsttilstander og relasjonelle vansker. Vi har egne fordypnings team innen traume/psykose, spiseforstyrrelser og nevrologiske tilstander.

BUP Follo er en av 6 poliklinikker i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen har også to døgnenheter. Vi er sentralt plassert i Ski m kort vei til jernbane. BUP Follo har 65 stillinger, og er inndelt i 5 generalist team, et sped- og småbarns team og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Ved eventuelt internt opprykk kan det bli aktuelt med vikariater.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid i BUP
 • Utrednings-/test kompetanse innen de vanlige tilstander innen BUP-feltet er ønskelig
 • Erfaring/ kompetanse innen anerkjente behandlingsmetoder
 • Kompetanse innen foreldreveiledning og familiearbeid er ønskelig
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • God evne til struktur
 • God evne til å ferdigstille arbeid innen aktuelle tidsfrister
 • God forståelse for arbeidet i dagens BUP, helhetlig blikk på pasientenes behov for hjelp fra ulike instanser   
 • God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • God evne til samarbeid med kommunene rundt ivaretagelse av pasienten før, under og etter behandling ved BUP
 • Evne til å arbeide selvstendig, samtidig være proaktiv i samarbeid internt og eksternt
 • Høy arbeidskapasitet og god evne til stresshåndtering
 • Ønske om å bidra i forbedringsarbeid og i å utvikle klinikkens tilbud videre
 • Aktivt bidra til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et faglig sterkt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for spesialisering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, kinobilletter etc.