Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker Psykolog/Psykologspesialist til vårt traumeteam!

Offentlig forvaltning

Vi trenger en til på laget og søker etter psykolog/psykologspesialist i 100% fast stilling med oppstart så snart som mulig eller etter avtale.

Ønsker du å bli en del av vårt team? 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpoliklinikker og er under DPS Vestfold. Du kan lese mer om DPS Vestfold her

Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser. Poliklinikken har for tiden to team.

Traumeteamet tilbyr utredning og behandling av traumelidelser. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene. Vi har deltatt i prosjektet i regi av NKVTS for implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD og prioriterer utdanning i både EMDR og CT-PTSD for alle behandlerne i dette teamet. I tillegg prioriterer vi nødvendig videreutdanning for å behandle kompliserte traumelidelser.  Traumeteamet er i gang med 8 dagers intensivbehandling for traumelidelser som poliklinisk tilbud i DPS. 

 Traumeteamet består nå av: En overlege, 3 psykologspesialister, 6 psykologer og en spesialfysioterapeut. Teamet har et svært godt samarbeidsklima. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker fortrinnsvis etter psykolog med interesse for og kompetanse i fagfeltet.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige stillinger i DPS Vestfold.

Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadssystem, se link øverst i annonsen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.