Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykolog i vikariat

Offentlig forvaltning

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser (B4DT), satsing på traumebehandling med metodene EMDR og CT-PTSD, MCT-grupper og ACT-grupper. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand) og Gruppepoliklinikken. 

Psykologstillingen er tilknyttet Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nordstrand. Poliklinikken har følgende faglige sammensetning: psykiatere, LIS-leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatrisk sykepleier og klinisk sosionom. Virksomheten drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning og behandling fra 18 til 65 år, og med et bredt spekter av problemstillinger. De fleste henvisninger kommer fra fastlege. Vi benytter DIPS journalsystem. 

Oppstart etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning av psykiske lidelser innenfor allmenpol. rammer
 • Avklaring av tilstand og nivå på helsetjenesten  
 • Korttidsterapi 
 • Faglig ressurs inn i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med norsk autorisasjon eller lisens 
 • Interesse for utredning og korttidsterapi, gjerne kognitivt rettet 
 • Ønskelig med utdanning i EMDR eller CT-PTSD 

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn i følge overenskomst 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.