Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykolog i fast stilling

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med et befolkningsgrunnlag på ca. 140 000. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø med 140 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Allmennpsykiatrisk seksjon, Seksjon for spesialpsykiatri (Psykosebehandling, FACT-team, Akuttenhet) og  Døgnseksjon med 30 plasser. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Stillingen er tilknyttet Allmenpsykiatrisk seksjon, som består av tre allmennpsykiatriske poliklinikker (Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø) og Gruppepoliklinikken. Seksjonen tilbyr spesialiserte behandlingsmetoder som DBT, 4-dagers behandling av angstlidelser, traumebehandling med behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD, metakognitiv gruppebehandling for tilbakevendende depresjon (MCT) og ADHD-gruppebehandling basert på DBT-metodikk. Vi tilbyr halvdagsutredninger og har organisert poliklinikkene i flere halvdagsteam som ledes av spesialister.

Psykologstillingen er tilknyttet Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nordstrand. Poliklinikken har 18 årsverk med følgende faglige sammensetning: psykiatere, LIS-leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatrisk sykepleier og kliniske sosionomer. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning- og behandling fra 18 til 65 år, med et bredt spekter av lidelser. De fleste henvisninger kommer fra fastleger. Vi benytter DIPS journalsystem. 

Tiltredelse etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning av psykiske lidelser
 • Avklaring av tilstand- og nivå på helsetjenesten  
 • Korttidsterapi 
 • Faglig ressurs inn i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med norsk autorisasjon eller lisens 
 • Ønskelig med kompetanse i utredning- og korttidsterapi, gjerne kognitivt rettet 
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinikk  

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning
 • Lønn i følge overenskomst 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.