Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykolog 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt Regional kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.
Behandlingen retter seg mot pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep, eller som er dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Poliklinikken har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep.
Spesialpoliklinisk enhet (SPE) holder til på Gaustad sykehus og tilbyr tre behandlingstjenester utviklet for å dekke bredden og omfanget av pasientpopulasjonen; NY KURS, BASIS og Det Finnes Hjelp.

Vi søker nå en psykolog i vikariat 100% fra 01.01.23 med ett års varighet.

Om de ulike behandlingstilbudene våre:
1 ) Spesialisert tilbud ved overgrepsproblematikk (NY KURS): Denne tjenesten har to målgrupper: 
     a) Personer under straffegjennomføring for seksuallovbrudd mot barn og/eller voksne, men som
          har en lavere tilbakefallsrisiko enn målgruppen i BASIS.         
     b) Personer som ikke er under straffegjennomføring, men som er bekymret for at de skal begå
          overgrep mot voksne. Dette vil også inkludere personer som tidligere er straffedømt for
          seksualovergrep mot voksne eller barn.

2) Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten (BASIS): Målgruppen i BASIS
     er innsatte personer dømt for seksuallovbrudd med forhøyet tilbakefallsrisiko.

3) Det finnes hjelp (DFH): Målgruppen for behandlingstilbudet er personer som har en seksuell
     interesse for barn og/eller som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. For å bygge ned
     barrierer for å søke behandling er poliklinikkforskriftene endret, slik at brukerne kan henvise seg
     selv til det polikliniske behandlingstilbudet Det finnes hjelp . 

Les mer her: Spesialpoliklinisk enhet (SPE) - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Plettfri vandel
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder
 • Erfaring fra å ha jobbet med seksuallovbruddsproblematikk
 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid, samtidig som du er mottakelig for veiledning

Ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi
 • Faglig engasjement med interesse for fagutvikling, diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av pasienter i målgruppen
 • Videre er det ønske om at søker har evne til fleksibilitet, er handlingsorientert med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • Evne å motivere andre og bygge relasjoner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må trives med å bli gitt ansvar
 • Bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Delta i et faglig pionerarbeid og fagutvikling for å redusere seksuelle overgrep mot barn
 • Tilgang til og deltagelse i internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Tilretteleggelse for spesialiseringsløp
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring