Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykolog

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Har du erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, eller ønske om å få erfaring?

Vi søker etter deg som er utdannet psykolog. 

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss: 

Asker BUP har nå ledig en psykologstilling. Stillingen er knyttet til generalistteamene ved Asker BUP.  


BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 21 kommuner i Viken. Asker BUP er en av 5 lokalpoliklinikker og har 32 kliniske fagstillinger fordelt på tre team, egen nevrogruppe med tre nevropsykologer, samt et kontorteam. Asker BUP har sammen med Asker kommune et FACT-ung team med totalt ti stillinger. 


Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. Hos Asker BUP er det god dekning av spesialister. Vi har et utstrakt samarbeid med Asker kommune, øvrige enheter i BUPA og Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi holder på med kompetanseutvikling innenfor flere fagområder. Vi vektlegger god tilgjengelighet for barn og unge i vårt opptaksområde, godt internt tverrfaglig samarbeid og utstrakt samhandling med fastleger og førstelinjetjenesten.

Asker BUP holder til i lyse og trivelige lokaler i Kulturhuset i Asker sentrum med kort gangavstand til togstasjonen.

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med norsk godkjenning
 • Erfaring fra utredning og behandling av barn og ungdom i BUP eller kommunale tjenester 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Vi søker deg med høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet, gode samarbeidsevne
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper/skandinavisk 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • En poliklinikk med hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • En avdeling med et godt kollegialt legemiljø med en stor, engasjert og stabil legegruppe

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerekan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25