Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykiatrisk sykepleier/ eller annen relevant høyskoleutdanning til regionalt senter for kjønnsinkongruens

Offentlig forvaltning

Ahus startet i 2021 arbeidet med å etablere et regionalt senter for kjønnsinkongruens for Helse Sør-øst/ øst med tilhørighet DPS Nedre Romerike,  seksjon for gruppeterapi. Det består i dag av en psykologspesialist i 100 % stilling og en psykolog i 100 % stilling. Det regionale senteret driver utviklingsarbeid, bistår andre behandlere i A-hus med veiledning, arrangerer fagdager og utvikler tilbud rettet mot personer med kjønnsinkongruens. Målet med det regionale senteret er å fremme et likeverdig og kunnskapsbasert behandlingstilbud for målgruppen, samt bidra til bedre flyt i behandlingsforløpet for de som opplever kjønnsinkongruens. Det regionale senteret er del av et nasjonalt fagnettverk og samarbeider med flere regionale sentre og fagnettverk rettet mot kjønnsinkongruens samt den nasjonale behandlingstjenesten ved Rikshospitalet.

Ahus utvider tilbudet sitt med flere stillinger, og søker etter ny medarbeider i 100 % stilling. Stillingen vil innebære både behandling av personer med kjønnsinkongruens, veiledning av helsepersonell og tjenesteutvikling. Det er planlagt mottak av henvisninger og mulighet for å være med å etablere og videreutvikle behandlingstilbudet ved senteret fra høsten av. 

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Vi har et aktivt fagmiljø med 185 årsverk fordelt på en døgnseksjon,  fem polikliniske seksjoner og en kontorfaglig seksjon som samarbeider tett med og tilbyr lederstøtte til de kliniske seksjonene.  Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. 

DPS har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen. 
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner; Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Vi søker en fagperson som har erfaring fra eller interesse for fagfeltet samt interesse for faglig utvikling. Det vil være muligheter for videreutdanning innen kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Psykiatrisk sykepleier/høyskoleutdannet med relevant kompetanse
 • Erfaring og kompetanse (eventuelt interesse) på kjønns- og seksualitetsmangfold 
 • Sexologisk kompetanse
 • Erfaring med tjenesteutvikling
 • Erfaring med utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Gjerne erfaring med gruppebehandling

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.
 • Mulighet for bolig og barnehage på Nordbyhagen