Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker psykiater

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasienter, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; "Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling".

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 145 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk seksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon.

Seksjon for Spesialpsykiatri består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk. FACT Oslo Sør er igjen delt i tre team, et for hver bydel og ble opprettet høsten 2020, så teamene er nå godt etablert. FACT står for Flexible assertive community treatment, eller aktivt oppsøkende behandling og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Teamene gir et samlet tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som trenger langvarig koordinert oppfølging og behandling fra bydel og spesialisthelsetjeneste. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til pasienter som av ulike årsaker ikke har kunnet nyttiggjøre seg ordinære, stasjonære tjenester. FACT er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der pasienten er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Vi jobber ut fra en behandlingsplan som utarbeides i samarbeid med pasienten. Teamet jobber sammen rundt hvordan nå pasientens mål. 

Teamene er samlokalisert i attraktive lokaler sentralt på Ryen, nært både buss og t-bane og gangavstand til sentrum. Vi er organisert som en egen enhet under felles enhetsleder. Nå søkes ny overlege til FACT Søndre Nordstrand. I tillegg til overlege består hvert team av 5 casemanagere (høyskoleutdannede som sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, ergoterapeuter, stort sett med videreutdanning og der en av disse er teamleder), en psykolog/psykologspesialist, jobbspesialist i 33% stilling, brukerspesialist i 50% stilling og kontorfaglig ansatt i 50% stilling. Felles organisering i èn enhet gir godt fagmiljø og større fleksibilitet rundt avvikling av ferie etc. Enheten fikk ny enhetsleder høsten 2023 og denne er psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Vi har nå et økt fokus på faglig utvikling, dokumentasjon og behandlingsalternativer da vi følger FACT-modellen og har utvidet målgruppe. Dette innebærer at vi i tillegg til psykoselidelser også har pasienter med andre alvorlige psykiske lidelser. Flere av pasientene våre er underlagt tvungent psykisk helsevern. Den psykisk lidelsen fører til stort funksjonsfall og tidligere tjenester i bydel og spesialisthelsetjeneste har ikke hatt ønsket effekt. Mange pasienter har samtidig utfordringer med rusbruk. Vi har per i dag en person med VIVO-utdannelse i hvert team og ønsker at flere skal gjennomføre denne utdannelsen. Vi har også en overlege i permisjon som kartlegger traumebakgrunn i vår pasientpopulasjon, en grovkartlegging viser stor utbredelse. Vi utforsker om EMDR kan være en behandlingsform som kan brukes i vår populasjon.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS på slutten av utdanningsløpet kan også søke
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B og belage seg på mye kjøring i jobben. Vi jobber over 90% ambulant

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Må beherske engelsk godt muntlig, generelt god formidlingsevne
 • Forståelse for det flerkulturelle. Søndre Nordstrand er en bydel preget av mangfold og flerkulturell bakgrunn
 • Søker må kunne arbeide selvstendig og arenafleksibelt, du må ha gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid der vi legger vekt på delt arbeidsbyrde for større robusthet i teamet overfor pasientene og deres målsetting
 • Fleksibilitet da dagene i FACT er uforutsigbare og prioriteringer stadig fører til endringer i lagte planer
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede både kollegaer, samarbeidspartnere rundt våre saker, pårørende og pasienter. Pasientene våre har ofte lang bakgrunn fra behandlingsapparatet og tidligere forsøk på oppfølging har ikke ført fram. En ydmyk og fleksibel tilnærming til dette er nødvendig.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte oppgaver, samt dager
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Tilbud om å delta i avdelingens vaktordning for Døgnbehandling (Søndre Oslo DPS)
 • Teamarbeid og struktur
 • Gode og sikre biler for ambulant arbeid