• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619922
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Vi søker profesjonelle kunstnere som vil bidra til verdiskapning i lokalsamfunn

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en kunstner med interesse for og erfaring med å arbeide i lokalt nærmiljø? Tenker du at ditt kunstnerskap kan sette i gang kreative prosesser som bidrar til inkluderende sosiale fellesskap? Er du interessert i samskapning med lokalbefolkningen gjennom et kunstnerfellesskap? 

Kulturetaten i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling ønsker å engasjere to kunstnere med erfaring fra sosialt kunstnerisk arbeid til å jobbe i Loddefjord og Olsvik fra 29. august 2022. Engasjementet har en varighet på minimum 6 måneder med mulighet for forlengelse. 

De to prosjektstillingene er åpen for profesjonelle/utøvende kunstnere i enhver disiplin som bor eller arbeider i Bergen kommune. Kunstnerne kan søke sammen eller separat. Vi er opptatt av mangfold og ønsker søkere uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, samt etnisk og kulturell bakgrunn. Hver av prosjektstillingene er 40% (2 arbeidsdager i uken) og arbeidet vil være orientert mot lokalområdene knyttet til Loddefjord og Olsvik. Arbeidsdagene involverer feltarbeid og kartlegging, og gjennom relasjonsbygging og dialog med mennesker, miljø og steder åpnes muligheter for å igangsette sosialt inkluderende aktiviteter. 

Et sosialt eksperiment
«Kreative Loddefjord og Olsvik» er vårt første eksperiment i hvordan kreativ sosialengasjert praksis kan bidra i utviklingen av inkluderende nærmiljøer. Loddefjord og Olsvik er en sterk idrettsbydel med kjøpesenteret som det viktigste knutepunktet og sosiale arena med kafeer, biblioteket, badeanlegg og skøytehall. Området er rik på natur med stort friluftsareal, og samtidig preget av trafikk og mangel på gang- og sykkelstier. Innbyggerne har gitt innspill om at de ønsker seg flere sosiale møteplasser og lavterskeltilbud.

Vi startet prosjektet med å invitere lokale borgerrepresentanter til å komme sammen for å ta pulsen på området, og etter en workshop-prosess ble prioriteringsgrupper identifisert, sammen med sentrale fellesverdier, som respekt, åpenhet og kreativitet, som utgjør prosjektets fundament. Nå ønsker vi å fortsette prosessen med å ansette kunstnere som gjennom sin tilstedeværelse over tid kan bidra til å berike lokalmiljøet og individer.

«Creative Loddefjord og Olsvik» vil være et prosessdrevet og lokalbasert eksperiment. Vi ønsker å støtte en tilnærming som har potensial til å generere sosial verdi, skape varige endringer og som er realistiske til hva som kan oppnås innenfor den gitte tidsrammen. Vi vil støtte en tilnærming som er villig til å ta risiko, teste nye måter å jobbe på og en vilje til å lære av feil. Vi ønsker en prosess som løfter frem ressurser og unike egenskaper hos mennesker og steder uten en forventning om at resultatet blir objektbasert kunst (f.eks. kunstverk, utstilling eller forestilling). Vi er interessert i å utvikle vår egen forståelse av mennesker, sted og miljø i Loddefjord og Olsvik som en del av prosessen. Vi ser etter profesjonelle kunstnere som på grunnlag av deres kunstneriske praksis og måter å arbeide på, kan igangsette lokale initiativer uten å ta utgangspunkt i forhåndsdefinerte ideer.

Søknadsfrist er 03.06.2022.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsplassen er nærmiljøet i Loddefjord og Olsvik, og oppgavene baserer seg på å komme i dialog og kontakt med innbyggere i alle aldre som samsvarer med prosjektets verdigrunnlag. Prosessen innebærer at man er synlig og til stede i området gjennom prosjektets tidsramme. Gjennom møter utvikles kreative tilbud og aktiviteter etter initiativ og behov hos lokalbefolkningen på stedsnære arealer. Kunstnerne bidrar med å dokumentere prosessen og aktivitetene underveis (tekst, foto, video) og med å oppdatere nettsiden knyttet til prosjektet. Det vil bli evalueringsmøter underveis og i etterkant. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å jobbe inkluderende med ulike grupper ved å ta i bruk sosialt engasjert kunstnerpraksis.
 • Evne til å ta i bruk de menneskelige/sosiale verdiene i sitt kunstneriske uttrykk
 • Erfaring med en kunstnerisk og kreativ praksis som et verktøy/middel, ikke som et ferdig verk.
 • Evne til å arbeide fleksibelt og autonomt innenfor gitt tidsramme.
 • Tydelig på etiske retningslinjer og innsyn i sikkerhet og taushetsplikt. 

Personlige egenskaper:

 • Åpen, lyttende, imøtekommende og inkluderende
 • Ser og utnytter potensialet i andre mennesker
 • Engasjement for mangfold og arbeidsmetoder som er sosialt utjevnende
 • Evner å skape og pleie sosiale relasjoner og bygge tillit
 • Initiativrik, fleksibel og robust i møte med nye mennesker

Vi tilbyr:

 • Et variert arbeidsoppdrag med meningsfulle og utfordrende oppgaver
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Innsikt i metoder som er samfunnsutviklende og verdibaserte
 • Et sikkert og kunnskapsrikt nettverk
 • Støttespillere og support fra Kulturetaten 
 • Lønn etter avtale
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619922
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune