Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker overlege til palliativ avdeling

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Om avdelingen:
Palliativ avdeling på Ahus har en sengepost med 12 senger, og et aktivt palliativt team som gjør tilsyn på andre sengeposter, har poliklinisk aktivitet og utfører hjemmebesøk. Vi behandler flest kreftpasienter, men er opptatt av å tilby palliativ behandling også til andre pasientgrupper. Vi satser også på bedre pasientforløp og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har ansatte både på Nordbyhagen og på Kongsvinger. Det er totalt ca. 50 ansatte i avdelingen. I Palliativ avdeling har vi en forskningsgruppe med forskningsprosjekter knyttet til behandling av kreftsmerter og medisinsk-etiske problemstillinger i livets slutt.   

Om legeseksjonen:
Legegruppen er tverrprofesjonell og består per dags dato av 10 overleger i 100 % stilling (spes. i anestesi, onkologi, indremedisin, allmennmedisin og nevrologi). Flere av overlegene har godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin. Legegruppen ledes av seksjonsleder/overlege, og det gis grundig intern veiledning og undervisning. Vi utvider nå kapasiteten til tilsyn på andre avdelinger på sykehuset, der fokus og satsning er å styrke det palliative tilbudet til pasienter med andre diagnoser enn kreft. Vi søker nå etter 2 overleger, der den ene stillingen er nyopprettet og gjør at vi blir 11 overleger.

Arbeidsoppgaver:

  • Stillingene er primært knyttet til vår drift på Nordbyhagen. Tjeneste på helseforetakets øvrige lokalisasjoner kan være aktuelt.
  • Legenes kliniske arbeidsoppgaver fordeles mellom sengeposten og palliativt team, og over tid deltar alle legene i samtlige arbeidsoppgaver. 
  • Alle legene inngår i en nåværende 9-delt vaktordning med tilstedevakt helg og helligdager 09-18, tilstedevakt til kl 18 på hverdager, og for øvrig hjemmevakt. 

Kvalifikasjoner:

  • Det søkes etter ferdig spesialist fra relevant fagområde som f.eks. anestesi, onkologi, allmennmedisin, lungesykdommer, geriatri, nevrologi eller andre indremedisinske eller kirurgiske spesialiteter.
  • Erfaring med palliativ medisin er en fordel. 
  • Søkere som er i ferd med å fullføre sin spesialisering vil også bli vurdert.   

Personlige egenskaper:

Det legges stor vekt på personlige egenskaper, særlig evne til tverrfaglig samarbeid og kliniske kommunikasjon.

Vi tilbyr:

  • Faglig utfordringer og meningsfulle oppgaver i trygt og stabilit legekollegium med fokus på spesialisert palliasjon til alle pasientgrupper. 
  • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk. 
  • Tiltredelse etter avtale, men ønskelig fom. hendholdsvis 01.03.23 og 01.05.23.