Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker overlege i gastroenterologi

Offentlig forvaltning

Hvem ser vi etter? 

Vi styrker nå laget for å redusere våre ventetider, og vi ser etter deg som er spesialist i gastroenterologi, og som kan bidra positivt i vår seksjon. 

Vi søker deg som er faglig engasjert, og som bidrar til videre fagutvikling. Du gjennomfører endoskopiske prosedyrer med høy kvalitet, og du har evne til god pasientkontakt i konsultasjoner og annen oppfølging. Dersom du også er nysgjerrig på prosedyrer som ERCP og/eller ultralyd, så oppgi dette i søknaden. Du trives med å bidra til supervisjon og veiledning av LIS, og i internundervisning for egne kollegaer og samarbeidspartnere.

Vi ser primært etter deg som ønsker en 100% stilling, men for den rette kandidaten er vi åpne for å se på løsninger for andre stillingsbrøker og arbeidstidsordninger. Vi har for tiden utvidet arbeidstid for nødvendig etterarbeid.

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Seksjon for fordøyelsessykdommer er et faglig sterkt miljø i vekst, og vi har en svært godt utviklet tverrfaglig teamkultur. Vi er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, med opptaksområde på rundt 240 000 innbyggere. Seksjonen har ansvar for sengepost med 10 senger og poliklinikk for endoskopier, ERCP, infusjonspoliklinikk for IBD-pasienter og tarmscreening. Vi satser på økt utvikling av sykepleiepoliklinikk inkludert digital hjemmeoppfølging av IBD-pasienter. Vi utfører drøyt 10.000 polikliniske konsultasjoner i året. Seksjonen har for tiden 12,7 årsverk overlegestillinger. Noen av overlegene forsker i delt stilling, både på PhD og post-doc-nivå.
 
Hos oss er det høyt under taket, vi ler mye og er flinke til å støtte hverandre faglig og kollegialt. I tillegg har vi vafler hver fredag!


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent legespesialist i fordøyelsessykdommer. Spesialist i indremedisin med kompetanse i skopi kan være aktuelt
 • Kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste   
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, for trygg og sikker kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Kan arbeide selvstendig, er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Evne til å beholde roen i krevende situasjoner

Vi tilbyr:

 • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner
 • Mulighet til å delta på kurs og kongresser
 • Gode lån- pensjons- og forsikringsordninger hos KLP
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.