• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769062
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vi søker nye maskinassistenter til Fridtjof Nansen klassen fregatt  

Norge er en maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Norge er også et rikt land, grunnlagt på de ressursene vi henter fra havet. Verdiskapingen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskerier gjør at vi har en velferdsstat og at vi er et av verdens beste land å bo i. Sjøforsvaret sikrer fri tilgang til havet og vern av våre verdier.

Fridtjof Nansen klassen Fregatt opererer både langs kysten av Norge, i norske havområder og i internasjonale oppdrag. Fregattene har avanserte våpenteknisk systemer og skipstekniske systemer. Fremdriftanlegget består av kombinert gassturbin og konvensjonelt dieselmaskineri. fartøyene har Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern i Bergen. For informasjon om Marinen og fregatt se link: https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/sjoforsvaret/marinen

Hovedoppgave / Ansvarsområde
Stilling som maskinist ombord på Nansen-klassen fregatt innbefatter å bistå i daglig drift og vedlikehold av fartøyets fremdriftslinje og skipstekniske hjelpesystemer. Bekle vakttjeneste i henhold til fartøyets generalrulle.


Kvalifikasjoner:

Må-Krav

 • For militære stillinger foreligger det krav om medisinsk og fysisk skikkethet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1), samt være skikket til Sjøtjeneste for stillinger på fartøy. I tillegg må kandidaten avlegge og bestå fysisk test til minimum karakter 4. Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedr. medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen tiltredelse.
 • Norsk statsborgerskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha fullført og bestått førstegangstjeneste
 • Fagbrev Motormann

 

 • Ønskelig krav 
 • inneha utdanning ved tekniskfagskole innen relevant fagområde
 • Tjenesteerfaring som motormann på fartøy i Kystvakten eller Marinen 

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges og vi søker en medarbeider som:

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Du er trygg i rollen som maskinist
 • Gode teoretiske ferdigheter og praktiske evner.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha interesse for faget.


Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • En variert, utfordrende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god
  tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1561 Visekorp/Visespes/Visekonst (OR2), 1562 Visekorp1kl/Spesialist/LVKon (OR3), 1563 Korporal/ (OR4). ltr. 30-59 . Dette utgjør kroner 394.100-575.400,-
 • Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
 • Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato etter avtale, men snarlig. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769062
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret