• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769048
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vi søker ny maskinmester ved KNM Maud.   

Norge er en maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Norge er også et rikt land, grunnlagt på de ressursene vi henter fra havet. Verdiskapningen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskerier gjør at vi har en velferdsstat og at vi er et av verdens beste land å bo i. Sjøforsvaret sikrer fri tilgang til havet og vern av våre verdier.

KNM Maud er et norsk logistikk- og støttefartøy. Skipet er det største norske marinefartøyet noensinne, og ble levert fra byggeverftet i 2018. KNM Maud har utstyr for overføring av drivstoff på åpent hav. Det er god verkstedkapasitet, og kan utføre vedlikehold og mindre reparasjoner på andre marinefartøy. Det har også sykehuskapasitet med egen operasjonsstue. Skipet har landingsplass for helikoptre med tilhørende hangar. Fartøyet har et verdensomspennende fartsområde, og er bemannet med to besetningspuljer som normalt rullerer etter en 1:1 rotasjon. Fartøyet inngår i NATO sine stående styrker i 4-6 mnd hvert år. 

Skipsteknisk avdelings søker nå en ny Maskinmester for pulje 2. Fartøyet operere med 2 skiftløsning, med en rotasjon på 3 uker på og tre uker av. Hovedoppgave til Maskinmester vil være  å sørge for at alle tekniske systemer fungerer og driftes på en forsvarlig måte. Fartøyet er avhengig av god balanse mellom vedlikehold, samt sikker drift av implementeringer/oppgraderinger som står til dagens standard og krav. Maskinmester forestår, i samarbeid med 1.maskinisten, den daglige driften av maskindetaljen, vedlikehold av småbåtene, samt å gå selvstendige vakter i sjøen og til kai. Maskinmester er en sentral bidragsyter i forhold til opplæring av personell og forvaltning av fartøyets brann- og havarimateriell, samt inngår i ledergruppen til fartøyet. 

Kvalifikasjoner:

Må kvalifikasjoner

 • Du har Maskinoffiser motor: Klasse 1 
 • Du må ha fullført og bestått grunnleggende offisers utdanning 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnsjekk vil bli gjennomført.
 • Stillingen er underlagt beordringplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk skikkethet (INTOPS og sjømannsattest) og fysisk skikkethet (Karakter 4/4). Aktuelle kandidater må på beregne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysiske tester på intervjudagen. Resultater fra testene vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedrørende medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen tiltredelse.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Bør kvalifikasjoner

 • Du har erfaring som 1. maskinist på Sjøforsvarets overflatefartøy
 • Du har gyldig STCW sertifikat 
 • Du har gyldig ASSESSOR kvalifikasjonsbevis

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Fint om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Søknader uten attester vil ikke bli behandlet.
Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert, reflektert, og selvstendig i sitt arbeid
 • er fleksibel og løsningsorientert, og ønsker stadig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter

Vi tilbyr:

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb, hvor du kan være med å utgjøre en forskjell.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1520 Major/orlogskaptein 1567. ltr. 61-66. Dette utgjør kroner 594.500-646.000,-
 • Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
  Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato etter avtale, men snarlig. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769048
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret