• Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2021
 • Sted:
  STANGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  STANGE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960549
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune

Vi søker ny kreftkoordinator!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kreftkoordinator er et tilbud, som skal bistå alvorlige syke og deres pårørende, i ulike faser av sykdomsforløpet. Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester. Funksjonen er å koordinere og tilrettelegge for et tjenestetilbud på individ og systemnivå, samt samhandle med andre i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Stillingen er organisert i Tjenesteenheten (helse og omsorg) i Stange kommune. Tjenesteenheten tildeler helse- og omsorgstjenester til innbyggere i kommunen, og stillingen inngår i kommunens koordinerende enhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Være synlig og tilgjengelig overfor kreftrammede, alvorlig syke og deres pårørende.
 • Gi informasjon, råd og veiledning knyttet til alle faser av sykdomsforløpet - diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt.
 • Ha oversikt over tilbud og tjenester, bidra til effektiv og riktig ressursutnyttelse ved å kartlegge behov, prioritere å iverksette tiltak for den enkelte.
 • Sørge for at tilbud og tjenester til den enkelte er samkjørt, gjennomtenkt og preget av brukermedvirkning uavhengig av hvor innbyggeren er i sykdomsforløpet.
 • Etablere godt samarbeid på tvers av kommunale virksomheter, samt med spesialisthelsetjenesten, innenfor fagområdet.
 • Systemarbeid som sikrer utvikling i tråd med virksomhetsområdets visjoner, mål og planer.
 • Sørge for at rutiner og prosedyrer innen fagfeltet er oppdatert i henhold til gjeldene faglig og etisk standard.
 • Være hovedaktør for fagutvikling, kompetansehevende tiltak, veiledning og undervisning innen kreftomsorgen.
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helsefaglig høgskole- og videreutdanning.
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med alvorlig syke og deres pårørende.
 • Kompetanse og erfaring med koordinering av tjenestetilbud.
 • Generell kunnskap om aktuelt lovverk innen helse- og omsorgstjenestene.
 • Førerkort klasse B.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med kommunens elektroniske pasientjournalsystem Gerica.
 • Beherske IKT som arbeidsverktøy gjennom bruk av ulike fagsystem og tekstbehandling.

Personlige egenskaper:

 • Du er sterk faglig, og bidrar til faglig og etisk refleksjon i vurderinger.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er en god formidler og liker å undervise og veilede.
 • Du kan jobbe selvstendig og i team.
 • Du er faglig engasjert og interessert i faglig utvikling.
 • Du bidrar til et positivt og lærevillig arbeidsmiljø.
 • Du er lojal mot tiltak og opprettholder en god faglig standard.
 • Du er reflektert og ansvarsbevisst.
 • Du evner å ivareta roen i stressende situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Pensjonsavtale i KLP.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelt.
 • Deltagelse i og påvirkning av utviklingen til tjenestetilbudet for mennesker med alvorlig sykdom.
 
 • Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2021
 • Sted:
  STANGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  STANGE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960549
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune