Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vi søker ny kollega til kontroll av nasjonal sikkerhet - Revisjonsleder

Offentlig forvaltning

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og bidra til å beskytte informasjon, objekter, systemer og infrastruktur mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Vi søker deg som har interesse for forebyggende sikkerhet og som ønsker å bidra i arbeidet med å bedre sikkerhetstilstanden i Norge.

Arbeidet gir store muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Ditt hovedansvar vil være å gjennomføre tilsyn med virksomheter underlagt sikkerhetsloven, og gjennom dette heve det nasjonale sikkerhetsnivået. Tilsynsaktiviteten vår dekker alle fagområder som følger av sikkerhetsloven. Vi gjennomfører våre tilsyn som teamarbeid og du vil lede små team med eksperter innen forskjellige sikkerhetsfaglige områder. Stillingen er utadrettet og mye av arbeidet foregår ute hos virksomhetene. Dette medfører noe reising i inn- og utland.

Vi søker deg som har arbeidserfaring innen eksempelvis sikkerhet- og risikostyring, kontrollarbeid, etterretning/etterforsking og/eller analyse. Er du positiv, løsningsorientert, og har erfaring fra et eller flere av fagområdene ønsker vi gjerne å høre fra deg.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre tilsyn med forebyggende sikkerhet i virksomheter underlagt sikkerhetsloven
  • Veilede virksomheter om etterlevelse av krav til sikkerhet
  • Vedlikeholde og videreutvikle NSMs metodikk for tilsyn
  • Bistå i og delta i andre oppgaver ved enheten etter behov, som for eksempel prosjektarbeid, kursvirksomhet, analyse osv.

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant høyere utdanning, f.eks. fra Forsvaret eller innen statsvitenskap, rettsvitenskap, politi, informatikk, osv. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Det kreves minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet
  • Erfaring fra kontrollarbeid (revisjon/ tilsyn/ tilsvarende)
  • Relevante sertifiseringer innen sikkerhet, risiko eller revisjon
  • Kjennskap til risikohåndtering/-vurdering og relevante standarder

Personlige egenskaper:

Den som ansettes må:

 • Være strukturert, engasjert og analytisk
 • Ha gode samarbeidsevner og formidleregenskaper
 • Ha fokus på leveringstid og kvalitet
 • Ta initiativ og være løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønn innenfor spennet kr 604.400 - 839.900 (lønntrinn 65 -80), avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Den som ansettes må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.