Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker ny behandler til TSB døgn

Offentlig forvaltning

ARA - Avdeling for rus og avhengighet søker psykolog eller psykologspesialist. Avdelingen har tilbud innen avgifting, døgnbehandling, strukturert poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering.  
Vi samarbeider tett med våre kolleger i de øvrige avdelingene for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, og vi har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Vår behandling bygger på prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.

Avdelingen har 141 årsverk. Behandlingsseksjon har 12 døgnplasser og behandling gis i inntil 16 uker. Vi er lokalisert på Konnerud i Drammen. Behandlingen består av gruppeterapi, individualterapi, familiesamtaler og miljøterapi. Vi arbeider i team og skaper nær relasjon til hver av våre pasienter.

Avdelingen inngår i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi har et av Norges mest komplette tilbud innen fagfeltet. Det gjør oss i stand til å behandle et bredt spekter av lidelser innenfor voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus/ avhengighet - med riktig fagkunnskap og kvalifiserte spesialister.  Klinikken har som overordnet mål å hjelpe pasientene og familiene deres til økt mestring og bedret livskvalitet. Tilbudet omfatter både døgn-, dag- og poliklinisk behandling. Vi har egen forskning- og fagutviklingsenhet, i tillegg vektlegges undervisning og veiledning for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Nå har vi behov for ny behandler til vårt team på ARA Konnerud.

 

Arbeidsoppgaver:

Du deltar og bidrar i:  

 • Tverrfaglig samarbeid med andre behandlere og miljøpersonalet
 • Mål- og strategiarbeid ved seksjonen i henhold til klinikkens føringer
 • Vurderingsmøter
 • Utvikling av seksjonen og avdelingen 
 • Undervisning for ansatte og pasienter
 • Veiledning 
 • Klinisk arbeid

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som er

 • Legespesialist eller psykologspesialist 
 • Evt. psykolog i relevant spesialisering
 • Ønskelig med erfaring fra rus og/eller psykisk helsearbeid 
 • Ønskelig med erfaring i bruk av DIPS 
 • Førerkort Klasse B 
 • Behersker norsk, eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ønsker også en person som liker å jobbe i team og kan bidra til å skape et trygt og positivt lærings- og arbeidsmiljø.  Vi søker deg som er fleksibel og strukturert. Vi forventer en genuin interesse for fagfeltet, at du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert. Vi legger avgjørende vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

En faglig sterk ansattgruppe som bryr seg om hverandre
En avdeling og klinikk i utvikling 
En god arena for faglige utvikling
Hyggelig kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
Velferdsordninger med mange gode tilbud innen kurs, underholdning, reiser, treningsrom, treningsavtaler og ferieleiligheter 
Varierte arbeidsoppgaver til den ledige stillingen