Ledig stilling

Lyngdal kommune

Vi søker ny avdelingsleder til helsestasjonen

Lyngdal kommune søker nå etter en ny avdelingsleder i 100% stilling til helsestasjon. Avdelingen skal ha særlig fokus på det forebyggende arbeidet for å komme inn med tidlig og koordinert innsats. Det vil være et nært samarbeid mellom fagområdene psykisk helse/rus, helsestasjon/skolehelsetjeneste og barnehage/skole for å fremme gode levekår og forebygge uhelse. Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen trygt og stødig fremover, og som i tillegg ønsker å bidra til videreutvikling av virksomheten, hvor kvalitet skal ligge til grunn både for fag-, personal- og økonomistyring. Personlig egnethet og ledelseskompetanse vil derfor bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder for helsestasjon har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg har avdelingsleder overordnet ansvar for følgende områder:

 • Helsestasjon og jordmortjeneste
 • Skolehelsetjenesten
 • Psykisk helse og rus
 • Faglig ansvar, herunder lede og veilede etter gjeldene lovverk, krav og planer
 • Personalansvar
 • Økonomiansvar
 • Daglig drift av avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant for ansvarsområdet, fortrinnsvis helsesykepleier
 • Lederutdanning og/eller ledelseserfaring – bør ha minimum 3 års ledererfaring
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Relevant faglig videreutdanning, eventuelt interesse for å gjennomføre dette

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig
 • God faglig innsikt med et perspektiv på forebygging og langsiktighet
 • Skaper motivasjon med å gå foran med begeistring og arbeidsglede
 • Kommuniserer klart både skriftlig og muntlig gjennom å være tydelig, strukturert og synlig. Dialog er en naturlig del av den daglige ledelse.
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Robust leder som kan holde fast i mål og retning – også når de utfordres
 • Ha et godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert.
 • Innsikt i, og evne til god budsjettstyring.
 • Strategisk innsikt og visjoner for avdelingen – hvor helhetlig tenkning er sentralt.
 • Evne til å lede prosesser som er utviklingsrettede og som ivaretar god medvirkning, nvolvering og samskaping.
 • Ser potensiale og nye muligheter i samspill med andre ledere i organisasjonen og på tvers i organisasjonen.
 • Fokus på faglig utvikling og holde brukerfokus

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innen spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til virksomhetsleder forebygging og livsmestring, Barbro Aaberg tlf. 94506015.