Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker miljøarbeider til helgestilling

Offentlig forvaltning

Har du erfaring med psykisk helsearbeid? Da ønsker vi gjerne at du søker jobb hos oss i sommer. Vi ser etter deg som har et hjerte for fagfeltet, og som vil jobbe i et tverrfaglig og engasjerende miljø.

Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, tilbyr utredning og behandling tilpasset pasienter med psykiske lidelser og omfattende funksjonsnedsettelse, med behov for døgnkontinuerlig opphold og behandling. Seksjonen består av en lukket psykoseenhet og to lokale sikkerhetspsykiatriske enheter.

Vår enhet har 9 døgnplasser og mottar hovedsakelig pasienter som er overført fra akuttavdeling til stabiliserings-, utrednings- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen er pasienter i aldersgruppen 18-64 år med psykoselidelse og betydelig funksjonsfall, eventuelt med kompliserende faktorer som tilleggslidelser eller rusmisbruk. Formålet med behandlingsopphold er utredning, symptomlette og heving av funksjonsnivå, slik at videre behandling kan foregå på lavere omsorgsnivå.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene
 • Benytte DIPS som dokumentasjonssystem
 • Bidra til samarbeid i pasientens tverrfaglige team
 • Medansvarlig for det totale miljøterapeutiske tilbudet til inneliggende pasienter
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan i.h.t. gjeldende lover og regelverk
 • Systematisk og tilrettelagt miljøterapeutisk tilnærming som er tilpasset den enkelte pasient og gruppe
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og pårørende
 • Praktiske oppgaver
 • Rapportering, skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Fullført videregående skole
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med minst 1 år relevant erfaring

Personlige egenskaper:

 • Gode og tydelige samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst og målrettet i oppgaveløsning
 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Turnus og jobb hver 3.helg 
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter foretakets overenskomst

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.