Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker medisinskfaglig rådgiver/overlege 

Offentlig forvaltning

 Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med til sammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Målet med behandlingen er god helse, mestring og en verdig livssituasjon.

Samtlige pasienter har et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykolog/lege, sosionom, sykepleier/vernepleier og miljøarbeidere. Uken har en fast struktur bestående av gruppeterapi, individualterapi, miljøterapi, undervisning og fysisk aktivitet. Behandlingen har helhetlig fokus på avhengighet, fysisk og psykisk helse og sosiale forhold.

Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.

Seksjonen tilhører Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet. Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning, poliklinikk og døgnbehandling.  Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon: Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling.

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Vi ber om vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester. Kopi av norsk vitnemål/autorisasjon og attester tas med ved eventuelt intervju. Innleverte papirer blir ikke returnert.  

Oppstart så snart som mulig. Søknader vurderes fortløpende, men vi kan vente på den rette kandidaten.  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin og/eller spesialist i psykiatri
 • Det vil blir lagt vekt på erfaring fra TSB

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert og fleksibel
 • Selvstendighet, men også kunne samarbeide i team
 • Tydelighet på egen overlegerolle og spesialistkompetanse, som støtte for LIS og øvrig personale vil vektlegges
 • Interesse for å jobbe i tverrfaglige team og et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Tjenesteplan med deltakelse i bakvaktsordning
 • Gode muligheter til å påvirke et fag i vekst og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stort fagmiljø innen rus- og avhengighetsmedisin.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift med gode velferdstilbud til ansatte, bl.a. fritidshytter og leiligheter samt bedriftsidrettslag.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.