Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker LIS 3

Offentlig forvaltning

Akuttmedisinsk avdeling i Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus har ledig fast stilling som LIS3. Avdelingen består av akuttmottaket, Akutt 24 (observasjonsposten) og legeseksjon, og har tilsammen cirka 180 årsverk. Overlegegruppen består av 8 overleger hvorav 6 går i vakt i akuttmottaket, Akutt24 og akuttpoliklinikken. Det er tilstedevakt fra kl. 08-21. Vi har også en professorstilling tilknyttet vår avdeling. LIS gruppen består av 4 LIS2-3. Det er også tilknyttet 2 LIS1 til vår avdeling.Ahus tilbyr å utdanne spesialister i akutt og mottaksmedisin. 

Akuttmedisin er et satsningsområde for Ahus. Målet vårt er å skape sikker pasientflyt med høy kvalitet uten unødvendig venting.
Akuttmottaket Ahus har et av landets travleste akuttmottak med dyktige og engasjerte medarbeidere, og håndterer et bredt spekter av pasienter. Årlig mottar akuttmottaket i overkant av 42 000 pasienter. Observasjonsposten Akutt24 har 23 senger, og tar imot alle kategorier av pasienter som med tidlig diagnostikk og behandling kan forventes å bli skrevet ut i løpet av ett døgn. Organisert under observasjonsposten har vi også en avklaringsenhet som består av en akuttpoliklinikk og 6 observasjonssenger som er åpen på hverdagene. Her håndteres pasienter med lav medisinsk hastegrad, som ellers ville ha ventet lenge i akuttmottaket.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Visittgang og supervisjon av LIS1-2 i observasjonsposten Akutt24.
 • Akuttpoliklinikk.
 • Konfereringstelefon for henvendelser utenfra.
 • Triage i akuttmottak.
 • Beslutningsstøtte i akuttmottak.
 • Opplæring av LIS i akuttmedisinske prosedyrer.
 • Supervisjon og oppfølging av medisinstudenter.

Kvalifikasjoner:

 • Lege i spesialisering med fullført, eller nesten fullført LIS2 indremedisin.
 • Erfaring fra arbeid i akuttmottak vektlegges.
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig flytende.
 • Norsk autorisasjon. 

Personlige egenskaper:

 • Opptatt av god og effektiv pasientbehandling.
 • Interesse for klinisk ledelse og tverrfaglig samarbeid.
 • God evne til samhandling på tvers av fagområder og omsorgsnivåer.
 • Ønske om å bidra til utvikling av fagområdet akutt- og mottaksmedisin.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for å bli spesialist i Akutt og mottaksmedisin. 
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag