Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker IT Arkitekter innenfor alle "lag" i arkitekturen

Offentlig forvaltning

Vi har behov for arkitekter innenfor alle «lag» i arkitekturen – både de tradisjonelle, men også innenfor nye domener som IoT, Analytics, mobile løsninger og mye mer. I denne omgang søker vi både erfarne arkitekter, men også deg som ikke har så mange års erfaring, men ønsker likevel å jobbe med arkitektur. Vil du jobbe i et de største selskapene innenfor IT i Norge, så send en søknad!

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035 https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035.

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for. VI har en enorm oppdragsmengde og mange store programmer som skal realisere regionens ambisjoner. De største programmene er innenfor:

- Infrastrukturmodernisering (https://sykehuspartner.no/ny-ikt-infrastruktur)
- Regionale kliniske løsninger (https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/digitalisering-og-e-helse)
- Nye sykehusbygg (https://sykehusbygg.no/byggeprosjekt/prosjekter-i-sor-ost)

I tillegg til en mengde konseptutredninger. Vi trenger arkitekter innenfor alle disse områdene!

 Stillingene er i utgangspunktet allokert i Oslo, men kan tilsettes ved alle våre lokasjoner. Det må da påregnes en del reiseaktivitet til vårt kontor i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • Være bindeledd mellom forretningsbehov og teknologi
 • Være domenearkitekt enten innen et klinisk område, integrasjon/API, infrastruktur eller sikkerhet/IAM
 • Ansvarlig for å utvikle føringer innenfor sine domener i form av blant annet målarkitekturer, arkitekturprinsipper og veikart - få disse besluttet og gjennomført
 • Sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
 • Bidra i prosjekter som løsningsarkitekt
 • Rådgi og bistå ledelsen med å ta riktige slik at den totale porteføljen tar bærekraftige og fremtidsrettede valg

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring som arkitekt innenfor ett eller flere av fagområdene informasjon, prosess, integrasjon, teknologi og sikkerhet
 • Erfaring med arbeid fra store og komplekse program og prosjekt
 • Erfaring med å utvikle arkitekturføringer (målarkitekturer, prinsipper og veikart)
 • TOGAF sertifisert
 • Erfaring med arkitekturmodellering      

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av faglig integritet
 • Proaktiv, løsningsorientert og strukturert
 • Ha et sterkt leveransefokus, og levere innen avtalte frister
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God til å kommunisere komplekse budskap på en pedagogisk og lettfattelig måte

Vi tilbyr:

 • Meget spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.