• Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2335, STANGE
  STANGE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967247
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune
Ledig stilling

Stange kommune

Vi søker ildsjeler! 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stange kommune mottar et høyt antall flyktninger også i 2023 og trenger å toppe vårt fantastiske flyktningteam med fire ekstra kollegaer. Vi søker deg som brenner for å gi folk en god start på livet som stangesokning, gjennom god bosetting, støtte til å etablere seg i kommunen og en rask tilknytning til arbeidslivet. Vi har ledig to toårige midlertidige stillinger og en fast stilling.

Fast:
Vår boveileder har sluttet og vi søker hans etterfølger, samt at vi utvider stillingsområdet noe og skifter dermed også tittel. Som etableringskonsulent vil hverdagen handle om å bistå folk i å finne bolig, øke boevnen deres gjennom informasjon, samt støtte dem i praktiske ting for å få hverdagen i gang. Etableringskonsulenten skal også bistå ved arbeidspraksis ved behov og annet forefallende, samt være kontaktperson opp mot frivillige initiativ. Dette er en stilling for en initiativrik og hjelpsom praktiker.  

Midlertidige:
Som prosjektrådgiver vil du ha ansvar for å bidra til utvikling av prosjekter og tiltak innen kvalifisering til arbeid, og du vil også ha ansvar for å søke tilskudd og en rekke tiltak og prosjekter. Arbeidet innebærer tett kontakt med ulike fagmiljøer, tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og eksterne samarbeidspartnere. Her trenger vi en person som ser muligheter og kan å navigere et samarbeid innenfor ulike fagområder.

Som programrådgiver er du flyktningens primærkontakt og saksbehandler gjennom introduksjonsprogrammet. Du bistår i etableringsfasen med å orientere om rettigheter og plikter, sette i gang samarbeid med alle offentlige instanser, kartlegge kompetansen og utarbeide integreringsplaner. I tillegg, planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper, samt gjennomføre tiltak i introduksjonsprogrammet. Her søker vi en person som er systematisk, god på saksbehandling og fleksibel. 

Vi setter sammen et helhetlig team av søkerbunken. Oppstart så raskt som mulig på alle stillingene. Merk søknaden med hvilke(n) stilling(er) du søker.

Arbeidsoppgaver:

  Etableringskonsulent: 
  Veilede flyktninger for å øke boevnen
  Være en del av bosetningsteamet og arbeide med vaktmestertjenesten, boligforetaket, bistå i privatmarkedet
  Veilede inn i arbeidsmarkedet og bistå flyktninger i ulike kvalifiserende kurs og opplæring, deriblant norsk på arbeidsplassen   
  Koordinere frivillige som ønsker å bistå i arbeidet med mottak av flyktninger i kommunen

  Prosjektrådgiver:
  Delta i kartleggingen og videreutviklingen av praksisplasser/arbeidsplasser
  Lede/delta i utvikling av arbeidsrettede prosjekter, søke ut og rapportere på prosjektmidler
  Veilede inn i arbeidsmarkedet og bistå flyktninger i ulike kvalifiserende kurs og opplæring, deriblant norsk på arbeidsplassen  
  Samarbeide tett med NAV og resten av kommunen samt arbeidsgivere

  Programrådgiver:
  Gi informasjon, opplæring, og støtte i etableringsfasen for nyankomne flyktninger
  Kartlegge og utarbeide integreringsplaner og følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet
  Planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
  Gjennomføre tiltak i introduksjonsprogrammet
  Følge opp at personer med langvarige og/eller sammensatte behov får et helhetlig, koordinert og målrettet tjenester

  Alle:
  Delta i tverrfaglige samarbeid internt og eksternt
  Bidra til god integrering og være pådriver for at flyktninger skal mestre egen livssituasjon, hverdag, økonomi, helse og familieliv
  Vi jobber tett sammen i teamet og fordeler forefallende oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

  Etableringskonsulent:
  Erfaring med støtte til boevne en fordel
  Pedagogiske evner/presentasjonserfaring/veiledningserfaring en fordel
  Erfaring med arbeid med frivillige en fordel

  Prosjektrådgiver:
  3-årig relevant høyskoleutdanning
  Erfaring med arbeidsrettede tiltak
  God forståelse av å etablere en relasjon til arbeidslivet
  Pedagogiske evner/presentasjonserfaring/veiledningserfaring en fordel
  Erfaring med prosjektledelse en fordel

  Programrådgiver:
  3-årig relevant høyskoleutdanning (helse, sosial, barne- og omsorg)
  Saksbehandlingserfaring en fordel
  Erfaring fra offentlig forvaltning en fordel
  Veiledningskompetanse

  Alle:
  Erfaring fra arbeid med flyktninger er en fordel
  Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
  Flerkulturell forståelse
  God samhandlings- og relasjonskompetanse
  Være vant til å bruke IKT som verktøy
  Gode norsk- og engelskferdigheter, både skriftlig og muntlig
  Førerkort klasse B (etableringskonsulent også hengerlappen)
  Fleksibilitet, engasjement for fagfeltet og mulighet til å jobbe noe kveld vil bli tillagt vekt
  Vi foretrekker søkere med kvalifikasjoner som bidrar til at samlet kompetanse i kollegiet dekker bredden på fagområdet. Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene.

Personlige egenskaper:

Du er en omgjengelig, arbeidssom, fleksibel og kultursensitiv person, som forstår viktigheten av å møte deltagerne våre der de er i løpet mot å etablere seg i Stange. Du kan håndtere en variert arbeidshverdag der endringer i prioriteringer skjer i løpet av dage og bidra inn i avdelingen der det er behov. Du er engasjert, kreativt og kan tenke utenfor boksen.

Vi tilbyr:

Pensjonsordning i KLP
Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
Fleksitid
Fantastiske kollegaer
Meningsfullt arbeid

 

 • Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2335, STANGE
  STANGE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967247
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune