• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769052
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vi søker Hovedinstruktør Elektrosystemer 

KNM Tordenskjold er Sjøforsvarets våpenskole og gir fag- og funksjonsrettet utdanning til Sjøforsvarets vernepliktige, spesialister og offiserer.

Ved KNM Tordenskjold gis det varierende utdanning innenfor en rekke fagområder, utdanningen spenner fra korte kurs på en dags varighet til årsstudium som danner grunnlag for en mastergrad til Forsvarets personell. Videre er KNM Tordenskjold ansvarlig for oppøving og mønstring av Sjøforsvarets fartøyer, øvingsplanlegging i Sjøforsvaret, samt analyse og operativ erfaringshåndtering.

Senter for Skipsteknikk og Sikkerhet (SSS) på KNM Tordenskjold har ledig stilling som Hovedinstruktør Elektrosystemer. Vi ser etter deg som besitter solid elektroerfaring fra Sjøforsvarets fartøyer. En av dine gode egenskaper er å kunne kommunisere tydelig og klart både skriftlig og muntlig.
Du er proaktiv og evner til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer samtidig som du også trives med å jobbe i team.  Har du den relevante bakgrunn og liker en variert og utfordrende arbeidsdag i klasserom eller på sjøen kan du være den vi søker.

Kvalifikasjoner:

Må-Krav

 • For militære stillinger foreligger det krav om medisinsk og fysisk skikkethet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1), samt være skikket til Sjøtjeneste for stillinger på fartøy. I tillegg må kandidaten avlegge og bestå fysisk test til minimum karakter 4. Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedr. medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen tiltredelse.
 • Norsk statsborgerskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha fullført og bestått militært utdanningsnivå: Grunnleggende befalsutdanning.
 • Du innehar ETO sertifikat (iht STCW), eller teori til å kunne løse dette.
 • Du må ha utdanning ved teknisk fagskole eller annen relevant utdanning.

Ønskelig krav 

 • Bachelor eller høyere relevant utdanning innen Elektro, automasjon og signatur 

 

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges og vi søker en medarbeider som:

 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du innehar god faglig forståelse for skipstekniske systemer.
 • Du har gode teoretiske kunnskaper og praktiske evner.
 • Du har gode formidlingsevner.
 • Du må ha interesse for faget.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • En variert, utfordrende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Fleksitidsordning.
 • Mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god
  tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1567 OR7 Flotiljemester. ltr. 54-68. Dette utgjør kroner 532.200-667.700,- Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
  Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse. 
 • Sjøforsvaret utgir også 5000,- i kronetillegg til elektrikere.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2024. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5769052
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret