Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Vi søker Helsefagarbeidere ved Lyngdal Helsehus

Er du den vi søker etter?

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift.

Lyngdal Helsehus er et nytt og moderne helsehus med velferdsteknologi som ligger flott til i Lyngdal sentrum. Ved institusjon har vi langtidsavdeling og korttidsavdeling inkludert kommunal øyeblikkelig hjelp og rehabilitering.

Virksomheten er fremoverlent og endrer sin organisering av helsefagarbeidere og sykepleiere. Vi vil sikre en bærekraftig fremtid for våre innbyggere og ansatte. Vi er nå i gang med å ansette sykepleiere i stab, og det betyr at det blir ledige helsefagarbeider stillinger i avdelingene ved institusjon.

Sykepleierne skal arbeide i stab og utføre sykepleieroppgaver på tvers av avdelinger.

Dette betyr at det blir økt satsing på Helsefagarbeiderne. Vi søker deg som er selvstendig, motivert, trygg og faglig sterk. Helsefagarbeiderne vil få større ansvar og økt mulighet til faglig og personlig utvikling.

Vi søker

 • Inntil 4 Helsefagarbeiderstillinger ved institusjon eller korttidsavdeling Lyngdal Helsehus
 • Fra 50 - 75 %

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar i avdelingen
 • Pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Miljøarbeid
 • Primær- og sekundæransvar for beboergruppene
 • Oppfølging av journal og dokumentasjon i fagprogrammet Profil
 • Pårørendesamtaler/samarbeidsmøter og tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning av elever, studenter og andre

Krav til stillingen

 • Autorisert helsefagarbeider

Ved ansettelse kan det bli ledige stillinger, og ufaglærte som samler timer til å bli helsefagarbeider kan også søke og bli vurdert. For å kunne søke på stillingene som helsefagarbeider som ufaglært, må du ha bestått teorien for helsefag vg1 og vg2.

Det kan gjøres unntak for Vg1 og Vg2 dersom man er i andre utdanningsløp som fører til fagprøve. Denne stillingen kan passe for de som samler timer til å kunne gå opp til fagprøven i Lyngdal kommune. De med kortest vei til fagbrev vil bli prioritert.

Personlige egenskaper

 • Faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt
 • Fortløpende prioritere arbeidsoppgaver
 • God relasjonskompetanse, kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Trygg, selvstendig, tydelig og engasjert
 • Løsningsorientert, fleksibel og strukturert
 • Bidrar til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Gode datakunnskaper
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • Verdier og holdninger i tråd med kommunens etiske retningslinjer

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby

 • En arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og kvalitet i tjenesten
 • Et helsehus med velfungerende og inspirerende arkitektur
 • Årsturnus fra 2024
 • Tverrfaglig samarbeid og oppgavefordeling
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Engasjerte medarbeidere
 • Meget gode forsikrings, låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000kr per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 (vedlegges ikke søknaden). Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Søknadsfrist: 02.04.2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Mailin Igland tlf: 41721037