Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker ferievikarer for sommeren                         2023

Offentlig forvaltning

Har du pleieerfaring og trenger en sommerjobb? Da vil vi høre fra deg!

HR -bemanning ved sykehuset i Vestfold har ansvar for å rekruttere sommervikarer til kirurgiske og medisinske sengeposter.

Ferievikariatet vil være på en sengepost gjennom hele sommeren fra uke 25 til 33 med turnusarbeid, inkludert arbeid hver annen helg. Vi ønsker deg som har pleieerfaring innen helse. Sykepleierstudenter, medisinstudenter og helsefagarbeidere er velkommen til å søke på stillingene. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju, og ansettelser skjer fortløpende. 

Tildeling av post skjer etter meldt behov og i samarbeid med søker. Det er også mulig å bli ansatt i vår bemanningspool hvor man jobber på tvers av sengepostene.

Merk! For å bli vurdert må du legge ved minimum to referanser i søknaden. Søkere som kan jobbe det meste av perioden vil bli prioritert. Det er ikke ønskelig med ferieuttak i juli.

Vi ser frem til å høre fra deg!

  Kvalifikasjoner:

  • Det er ønskelig at du har pleieerfaring fra sykehus, men også pleieerfaring fra annen institusjon vil bli vurdert.
  • Kjennskap til dips og metavision er en fordel
  • Beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig

  Personlige egenskaper:

  • Selvstendig og initiativrik
  • Lærevillig og arbeidsom
  • God evne til samarbeid

  Vi tilbyr:

  • Erfaring fra en spennende arbeidsplass
  • Tilpasset opplæring og e-læringskurs.
  • Verdifull erfaring for videre karriere ved sykehuset i Vestfold
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse