• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622109
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår nyeste avdeling Lindelia

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier, vernepleier eller miljøterapeut, er du den vi ser etter!

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og fremtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og høy grad av brukermedvirkning. Felles behandlingsmetodikk er Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Vi tilbyr aktivitetsbaserte helsetjenester gjennom våre prosjekter Høl i CV-en, RapClinic og mobil Music truck. 

Avdeling Lindelia er etablert i nybygde lokaler og har vært i drift siden september 2020. Vår tverrfaglige og kompetente personalgruppe har et høyt fokus på fagutvikling og et inkluderende arbeidsmiljø, og alle som er ansatt hos oss har ønsket seg hit. Avdelingen er spesielt tilpasset pasienter med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Vi har 10 døgnplasser, hvor 2 er tilpasset innbyggere med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser og i behov av tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9. 

Vi ønsker å styrke teamet vårt yttligere og har følgende stillinger ledig:

 • 2 stillinger dag/aften 100% med arbeid hver 3.helg
 • 3 stillinger natt 28-85% med arbeid hver 3. helg
 • 8 helgestillinger 17,61% med arbeid hver 3. helg

Skriv i søknaden hva som er aktuelt for deg.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte bistand til pasienter i henhold til vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og til pasienter med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser etter vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet
 • Utføre tjenester i tråd med vedtatte etiske retningslinjer, aktuelt lovverk og Bærum kommunes regelverk
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten regulert i Lov om helsepersonell, kap. 8
 • Bidra til faglig refleksjon og fagutvikling
 • Ivareta brukermedvirkning

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig utdannelse innen helse- og/eller sosialfag. HPR-nr registreres i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • er motivert og engasjert
 • har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • har god fagforståelse som vises i praktisk arbeid
 • er ydmyk og lydhør både overfor deg selv, faget og medmennesker
 • evner å arbeide strukturert, både individuelt og i team
 • har gode samarbeidsevner og er inkluderende

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend for stilinger over 40%
 • Vernepleier i turnus og Sykepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn.

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622109
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune