Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter sykepleiere som setter pasienten i fokus,er faglig interesserte og initiativrike-bli en del av teamet!  

Offentlig forvaltning

Har du som sykepleier lyst til å arbeide på en avdeling med pasienten i fokus, hvor fag og medarbeiderskap blir prioritert, og hvor du vil arbeide sammen med kompetente og støttende medarbeidere? Da ønsker vi deg velkommen som søker hos oss.

 

Vi ønsker å rekruttere både nyutdannede og erfarne sykepleiere, og ønsker en personalgruppe bestående av mennesker med forskjellige egenskaper og interesser.

Vi lyser etter sykepleiere til både faste stillinger og svangerskapsvikariater med mulighet for forlengelse. Vi ansetter fortløpende. 
Er du kollegaen vi søker som kan være med på videreutvikling av medisinsk avdeling?  Medisinsk avdeling på Ringerike Sykehus tilpasser seg behovet for fremtidens helsetilbud. Følg oss på Instagram og se film om avdelingen.
Du kan også søke opp «medisinskesenger3_RS» på Instagram og se film om avdelingen

Vi ser etter akkurat deg som:

 • Er faglig bevisst og liker å lære
 • Blir inspirert av utfordringer
 • Kan trives i et miljø med fokus på både akuttsykepleie og "leve med perspektivet" gjennom vektlegging av tidlig rehabilitering
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Ser verdien av godt samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det.
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 85 000 innbyggere. 
Ringerike sykehus er et lokalsykehus, og vi behandler pasienter med et stort spekter av medisinske diagnoser.

Kort om avdelingen:

 • Hos oss er det lov å være ny, du vil få god opplæring og tett oppfølging av kompetente medarbeidere som vet verdien av å få en god start
 • Vi tilbyr en attraktiv læringsarena hvor leger, sykepleiere og helsefagarbeidere samarbeider tett om pasientbehandlingen
 • Avdelingen har kun enerom og er primært sengetun for pasienter som legges inn med lidelser knyttet til hjertesykdommer, nyresykdommer, diabetes, lungesykdommer, slag, nevrologi og geriatri
 • Vi jobber aktivt med gode pasientforløp innen de respektive fagspesialitetene, og vi har stort fokus på rett kompetanse til rett tid og sted for pasientene våre
 • De sammensatte pasientgruppene gjør arbeidet både spennende og utfordrende med hensyn til opplæring og egen fagutvikling
 • Vi er inne i en omstrukturering hvor fagkunnskapen på avdelingen skal brukes i poliklinisk arbeid, noe som gir mulighet for en mer variert arbeidshverdag
 • Vi vektlegger trepartssamarbeid, og har som grunnlag at samarbeid med tillitsvalgt og verneombud er viktig i et godt arbeidsmiljø
 • Vi har tredelt turnus, anvender kalenderplan, ønsker å teste ut 12,5 timers vakter (frivillig) og er åpne for medarbeidere som ønsker ren nattvaktstilling 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Har interesse for faglig utvikling 
 • Er en lagspiller, og ser gleden i å kunne samarbeide med andre dyktige og hyggelige medarbeidere
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

I tillegg mener vi det er en fordel om du (dette er ikke et krav):

 • Har erfaring fra arbeid på medisinsk avdeling
 • Har erfaring innen et eller flere av fagområdene kardiologi, nefrologi, diabetes, lungemedisin, slagmedisin, nevrologi og geriatri  
 • Har tilleggsutdanning på et av de nevnte fagområdene 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Viser gode holdninger i ditt arbeid 
 • Er ansvarsfull og bevisst din rolle som sykepleier
 • Har gode samarbeidsevner
 • Takler stress og har evne til å beholde ro i en innholdsrik arbeidsdag
 • Ser verdien av å utvikle deg som sykepleier gjennom daglig læring 
 • Gjør kjent det du ønsker å lære, slik at du får den opplæringen du har behov for 

Vi tilbyr:

 • Tett oppfølging og opplæring, 4 ukers grunnopplæring på avdelingen 
 • Et arbeidsmiljø som har forståelse for det å være ny, og som gir deg mulighet for læring og utvikling i rollen som sykepleier
 • Fagdager i turnus
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger og ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035