Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter overlege med interesse for utredning og behandling av psykoselidelser

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er Norges største DPS. Vi er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 25 overlegeårsverk og 13 leger i spesialisering, samt 38 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter (hvorav en BET-post), en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg to seksjoner for kontortjeneste og en nyetablert seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken inneholder IMR og PEF. Vi har også kognitiv og fysisk trening for vår pasientgruppe. Vi har et godt system i forhold til å ivareta pasientene vi har på tvang og jobber tett rundt disse for å oppnå størst mulig brukermedvirkning. Vi ønsker å være en dynamisk poliklinikk som jobber for å ivareta pasientene på beste mulige måte. Vi setter pris på medarbeidere som ønsker å påvirke poliklinikken positivt med faglige innspill og kompetanseutvikling. Faglige drøftinger og evne til å være en god kollega er egenskaper vi verdsetter.

Vi har ledig overlegestilling i Psykosepoliklinikken med arbeidssted Nøtterøy/Tønsberg (Linde). Vi har en dyktig, hyggelig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering og sykepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.

Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet), vaktordningen er for tiden 16-delt og har ingen vakante linjer. Evt vaktdeltakelse avtales nærmere. 

Hvis du er usikker på om psykosefeltet er noe for deg, så søk likevel. Vi kan da ta en nærmere prat om det er andre seksjoner i DPSet som er mer aktuelt for deg. Vi har også psykosepoliklinikk i Larvik om dette er et arbeidssted som passer bedre enn Nøtterøy.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • God kjennskap til psykisk helsevernlov og tvungent psykisk helsevern
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Å trives med teamarbeid og samarbeid er avgjørende
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.