Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vi søker etter ny økonomisjef

Offentlig forvaltning

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  NSM er en av de tre hemmelige tjenestene i Norge.

Vår nåværende økonomisjef har fått nye jobbmuligheter, og vi søker derfor hans etterfølger. Stillingen er en del av avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling, og som leder for økonomiseksjonen vil man være en del av avdelings ledergruppe.

Seksjonen består av totalt syv ansatte, som er ansvarlig for NSM sin lønnsutbetaling, reise- og utleggrefusjoner, anskaffelser, regnskapsføring, budsjettstyring, intern og ekstern økonomirapportering og økonomiske analyser. Utover å lede seksjonen vil økonomisjef sammen med to controllere være spesielt ansvarlig for budsjett, prognoser, økonomiske analyser og økonomirapportering. Vi er opptatt av at økonomisjefen skal være en strategisk partner for toppledelsen i NSM, og samarbeide aktivt med virksomhetsstyringsseksjonen i utviklingen av NSM. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Personalledelse
 • Budsjettplanlegging og budsjettstyring i NSM
 • Rapportering til toppledergruppe, avdelinger og departementer
 • Ansvaret for regnskapet til NSM, inkl. kostnadsoppfølging
 • Økonomiske analyser
 • Fakturahåndtering
 • Sikre lønnsutbetalinger og reiseregninger
 • Oppfølging og dialog med Riksrevisjonen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Du må ha ledererfaring
 • Du må ha god kunnskap om statlig forvaltning og statens økonomireglement
 • Du må ha kunnskap om sentrale prosesser som statlig økonomistyring bygger på
 • Det er en fordel med kjennskap til Unit4 (Agresso), DFØ og SAP
 • Du må ha analytiske evner, og evne å se på økonomistyring som et strategisk virkemiddel i utviklingen av organisasjonen.

Vi håper du gjenkjenner følgende personlige egenskaper hos deg selv:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne å jobbe strukturert og kunne prioritere i en hektisk hverdag
 • Like folk og ha stabilt godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelige kollegaer
 • Muligheter for kurs- og videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå hemmelig. Det er også krav om norsk statsborgerskap. 

Stillingen er plassert i stillingskode økonomisjef SKO 1056 og lønnes i spennet 800 000 kr til 950 000 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   

I løpet av 2024 skal NSM flytte til Fornebu, og her vil vi få nye og moderne lokaler. På Fornebu er det et godt kollektivtilbud i tillegg til at NSM kan tilby parkeringsmuligheter.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.