Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter lege til sommervikariat ved DPS Døgn. Student med lisens kan også søke

Offentlig forvaltning

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gangavstand fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen og også hyppige bussforbindelser.

DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner : Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.
Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter:  Ordinær døgnenhet (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger). Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi, gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi) og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet og affektbevissthet står sentralt. Behandlingen bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

 Det tilbys hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp i akuttpsykiatrisk avdeling eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. 

I seksjonen arbeider det leger, miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, og kunst- og utrykksterapeut. Det er til sammen 46.6 fagstillinger. 

Vi søker etter lege til sommervikariat eller medisinstudent med lisens medio juni og ut august. 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi håper å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

  • Ønskelig med erfaring innen psykiatri.
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

  • Liker å arbeide i team. 
  • Faglig engasjement.
  • Kjent med DIPS som arbeidsverktøy.