Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter lederstøtte til akuttseksjonene

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk Sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning.
Avdelingen er lokalisert på to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli ved Sem. Akuttposter og spesialpoliklinikker, samt en utredningspost for kognitiv svikt og alderspsykiatri er lokalisert i Tønsberg. Psykiatrisk langtidspost og sikkerhetspost, befinner seg på Granli.

Vi søker deg som synes det er utfordrende og spennende å jobbe i et miljø der hovedfokus er å hjelpe mennesker som er i behov av akutt psykiatrisk hjelp. Har du lyst og evne til å arbeide i et krevende, men spennende og utfordrende arbeidsmiljø, ønsker vi nettopp deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oversikt over tilstedeværelse og fravær hos ansatte i akuttpostene. 
 • Bistå ledere i å tilrettelegge for rett bemanning på jobb.
 • Bistå i utarbeidelse av arbeidsplaner/turnus.
 • Registrering av sykefravær.
 • Praktisk tilrettelegging i forbindelse med nyansettelser/studenter.
 • Bistå i bestilling av varer og tjenester.
 • Forefallende kontorarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Grunnleggende datakunnskap er en forutsetning.
 • Kjennskap til gat (ressursstyringsprogram) er ønskelig.
 • Kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 • Være fortrolig med telefon som arbeidsredskap.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, herunder høy grad av relasjonell kompetanse.
 • Fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Ha evne til og glede av å tilegne seg ny kunnskap.
 • Evnen til å gjøre gode prioriteringer når det «stormer» som verst.
 • Tålmodig.
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et krevende, men positivt og aktivt fagmiljø.
 • Et fagmiljø hvor ulike profesjoner arbeider sammen om felles mål.
 • Utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver med høyt tempo
 • Varierte oppgaver.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning