Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter klinisk sosionom/klinisk barnevernspedagog til Fact ung Nordre Follo

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe aktivt, oppsøkende og på den unge sin arena, i et tverrfaglig team med ansatte fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å jobbe i tett samarbeid med ungdommens nettverk og skole? Vil du være med å bygge opp et FACT ung  i Nordre Follo?

Vi søker etter 100 % klinisk sosionom/sosionom/klinisk barnevernspedagog/barnevernspedagog til vår seksjon, BUP Follo med tilhørighet i FACT ung-teamet i Nordre Follo. Andre relevante faggrupper med relevant kompetanse/erfaring kan også søke.

FACT ung er et samarbeidsprosjekt mellom Ahus - BUP Follo og Nordre Follo kommune. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Målgruppen rettes mot unge og deres familier, 12 – 18 år med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Funksjonsvansker hos ungdommen sees på flere områder av livet - samspill og konflikter i familien, den psykiske helsen, sosiale utfordringer, skole, fritid, rus mm. Kombinasjonen av funksjonsvansker og utfordringer knyttet til den psykiske helsen oppleves belastende, gir lav hverdagsmestring og livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien. Teamet gir oppfølging der de ordinære tjenestene, kommunalt eller fra BUP, ikke strekker til. Det kan tidligere ha vært mye kontakt med hjelpere fra begge nivå, uten at dette har ført til at ungdommen opplever bedring og mestring.

BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. BUP Follo har 65,5 stillinger, og er inndelt i 5 generalist team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås. Som psykolog i FACT ung, vil ditt arbeidsforhold være knyttet til BUP Follo, med arbeidssted i lokaler i Norder Follo. Hva som skjer med Fact ung etter prosjekt perioden er ikke avklart ennå men du vil ha en fast stilling ved BUP Follo uansett hva som skjer vedrørende Fact ung.

FACT Ung teamet er tverrfaglig sammensatt og består av teamleder, psykolog/psykologspesialist, erfaringskonsulent, familieterapeut, psykisk helsearbeidere. Teamet kan samarbeide med øvrige behandlere i BUP, eksisterende kommunale tjenestetilbud som PPT, skolehelsetjeneste, Psykisk helse barn og unge, barnevernstjenesten og skolene. En viktig oppgave for FACT Ung-teamene er å være aktivt brobyggende og gi unge og familier som strever et helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker at du har erfaring fra arbeid m barn og unge og helst at du tar spesialisering innen barn og unge eller familie
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid i BUP og fra kommune/bydel
 • Kjennskap og/eller erfaring fra å jobbe etter FACT ung modellen
 • Erfaring/ kompetanse innen anerkjente behandlingsmetoder
 • Kompetanse innen foreldreveiledning og familiearbeid
 • Erfaring fra å jobbe i tverrfaglig team
 • Erfaring og nysgjerrighet fra å jobbe oppsøkende og i ungdommens nærmiljø
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet
 • Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • En lagspiller
 • Raus og varm
 • Tenker utenfor rammen, er kreativ og tar tak
 • God evne til å fullføre og overholde avtaler
 • Har et helhetlig blikk på ungdommen og familiens behov for hjelp fra ulike instanser
 • God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, samtidig være fremoverlent og glad i å samarbeide
 • Høy arbeidskapasitet og god evne til stresshåndtering
 • Ønske om å bidra i forbedringsarbeid og i å videreutvikle tjenester for barn, unge og familier
 • God evne til struktur
 • God evne til å ferdigstille arbeid innen aktuelle tidsfrister
 • God forståelse for arbeidet i dagens BUP, helhetlig blikk på pasientenes behov for hjelp fra ulike instanser. 
 • Aktivt bidra til et trygt, hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av stor faglig kompetanse og rause kollegaer.
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet til å få dekket kurs og fravær for spesialisering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter, kinobilletter etc.